[x] ปิดหน้าต่างนี้
เทศบาล ตำบลมวกเหล็ก
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก
0832896599


<< สิงหาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

??????????????????

หัวข้อ * :
ชื่อ-สกุล* :
อีเมล์ * :
เบอร์โทร* :
รายละเอียด * : เริ่มนับ 6 / พ.ย. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 5 IP
ขณะนี้
5 คน
สถิติวันนี้
312 คน
สถิติเดือนนี้
3393 คน
สถิติปีนี้
75953 คน
สถิติทั้งหมด
809496 คน
(Show/hide IP)
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คนสำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก ประจำปี พ.ศ. 2565
กิจกรรมวันสำคัญของชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสว
วันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ขื่อ Video::มาเที่ยวมวกเหล็กกันเถอะ มาสัมผัสวิถีชีวิตสไตล์คาวบอย พร้อมกับแหล่งท่องเที่ยวสุขใจใกล้เมืองกรุง
ขื่อ Video::วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
ขื่อ Video::เสน่ห์มวกเหล็ก โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
ขื่อ Video::มวกเหล็กบ้านเรา โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
Videoทัังหมด

20 / ก.ค. / 2565 : โดย เทศบาลฯ
ประกาศเทศบาลตําบลมวกเหล็ก
    ส่งแผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  คลิก
12 / ก.ค. / 2565 : โดย เทศบาลฯ
ประกาศเทศบาลตําบลมวกเหล็ก
    ประกาศผลการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด  คลิก
12 / ก.ค. / 2565 : โดย เทศบาลฯ
ประกาศเทศบาลตําบลมวกเหล็ก
    ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  คลิก

18 / ก.ค. / 2565 : โดย เทศบาลฯ
ประกาศสภาเทศบาลตําบลมวกเหล็ก
    เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลมวกเหล็ก  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม ประจําปี ๒๕๖๕  คลิก
12 / เม.ย. / 2565 : โดย เทศบาลฯ
ประกาศสภาเทศบาลตําบลมวกเหล็ก
    การประชุมสภาเทศบาลตําบลมวกเหล็กสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําปี ๒๕๖๕  คลิก
12 / เม.ย. / 2565 : โดย เทศบาลฯ
ประกาศสภาเทศบาลตําบลมวกเหล็ก
    ประกาศการจัดทํารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยแรก ประจําปี ๒๕๖๕  คลิก

3 / ส.ค. / 2563 : โดย เทศบาลฯ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
    การยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ ในการขออนุญาตของทางราชการ (เพิ่มเติม) คลิก

29 / เม.ย. / 2563 : โดย เทศบาลฯ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
    การยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน  หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ ในการขออนุญาตของทางราชการ   คลิก
22 / เม.ย. / 2563 : โดย เทศบาลฯ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พ.ศ. 2563
    

5 / ก.ค. / 2565 : โดย เทศบาลฯ
ประกาศเทศบาลตําบลมวกเหล็ก
    รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  คลิก
8 / มิ.ย. / 2565 : โดย เทศบาลฯ
ประกาศเทศบาลตําบลมวกเหล็ก
    รับโอน ( ย้าย ) พนักงานเทศบาลมาดํารงตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ที่ว่าง  คลิก
7 / มี.ค. / 2565 : โดย เทศบาลฯ
ประกาศเทศบาลตําบลมวกเหล็ก
    รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลมาดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น ที่ว่าง  คลิก

8 / มิ.ย. / 2565 : โดย เทศบาลฯ
นโยบายและแผนการดําเนินงาน
    นโยบาย และแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เทศบาลตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี   คลิก
7 / มิ.ย. / 2565 : โดย เทศบาลฯ
รายงาน
    รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เทศบาลตำบลมวกเหล็ก   คลิก
7 / มิ.ย. / 2565 : โดย เทศบาลฯ
คู่มือ
    แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร   คลิก

รายการเอกสาร QR Code
      1. แบบรับฟังความคิดเห็นของผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ผู้บริหารท้องถิ่น ต่อข้อกำหนดกระบวนการจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ
  https://forms.gle/AQ28HgaiSYkJvqKA7
  ผู้กำกับดูแล ผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น
      2. แบบรับฟังความคิดเห็นของพนักงานส่วนท้องถิ่นต่อข้อกำหนดกระบวนการ
  จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ
  https://forms.gle/B98QSBPYecgoDXqe8
  พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
     3. แบบรับฟังความคิดเห็นประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อปพร.
  อสม. อาสาสมัครตามกฎหมายอื่น ๆ เป็นต้น
  ต่อข้อกำหนดกระบวนการจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ
  https://forms.gle/8ivRMzpJ2VL7LJE2A
  ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน

งบประมาณ
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก

แผนดำเนินงานประจำปี

รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน
ประจำรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี

รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจ
การให้บริการ


คู่มือ หรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม

เอกสารดาวโหลด


แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปการจัดซื้อ จัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี


นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


นโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฎิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน


หมู่ที่ 1
ตำบลมิตรภาพ

หมู่ที่ 9
ตำบลมิตรภาพ

หมู่ที่ 3
ตำบลมวกเหล็ก

Based on : Maxsite1.10
Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
E-mail: saraban-muaklek@lgo.mail.go.th Website: www.muaklek.go.th > สำหรับผู้ดูแลระบบ <
Power by teeneemuaklek.com