[x] ปิดหน้าต่างนี้
เทศบาล ตำบลมวกเหล็ก
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี<< ตุลาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

??????????????????
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

   ต้องการให้ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก พัฒนาในด้านใด


  1. โครงสร้างพื้นฐาน
  2. การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3. สวัสดิการและสังคม
  4. แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
  5. สาธารณสุข
  6. การบริการประชาชน เริ่มนับ 6 / พ.ย. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
20 คน
สถิติเดือนนี้
6188 คน
สถิติปีนี้
96902 คน
สถิติทั้งหมด
600407 คน
(Show/hide IP)

งานพิธีเปิดอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก (แห่งใหม่)
งานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
โครงการวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ขื่อ Video::มาเที่ยวมวกเหล็กกันเถอะ มาสัมผัสวิถีชีวิตสไตล์คาวบอย พร้อมกับแหล่งท่องเที่ยวสุขใจใกล้เมืองกรุง
ขื่อ Video::วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
ขื่อ Video::เสน่ห์มวกเหล็ก โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
ขื่อ Video::มวกเหล็กบ้านเรา โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
Videoทัังหมด

14 / ก.ค. / 2563 : โดย เทศบาลฯ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
    รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   คลิก
9 / ก.ค. / 2563 : โดย เทศบาลฯ
ประชาสัมพันธ์
    ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน  เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  คลิก
17 / ก.ย. / 2562 : โดย เทศบาลฯ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
    แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ   คลิก

2 / ต.ค. / 2563 : โดย เทศบาลฯ
คู่มือ
    คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย/รวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเพิ่มข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาศุนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (CCIS)  คลิก
30 / ก.ย. / 2562 : โดย เทศบาลฯ
ราคากลาง
    ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายผสมผสานแบบกระสอบ)   
จุดที่  ๑   คลิก
จุดที่  ๒   คลิก
จุดที่  ๓   คลิก
จุดที่  ๔   คลิก
จุดที่  ๕   คลิก
จุดที่  ๖   คลิก
จุดที่  ๗   คลิก
22 / ส.ค. / 2562 : โดย เทศบาลฯ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขที่ สบ.๓๕๕ (บางส่วน)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

4 / พ.ย. / 2562 : โดย เทศบาลฯ
การประชุมสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
    สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ประจำปี  ๒๕๖๒  วันที่  30  ตุลาคม  ๒๕๖๒   คลิก
2 / ก.ย. / 2562 : โดย เทศบาลฯ
การประชุมสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
    สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที่ 2  ประจำปี  2562  วันที่  26  สิงหาคม  2562  คลิก
20 / ส.ค. / 2562 : โดย เทศบาลฯ
การประชุมสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
    สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ครั้งที่ 1  ประจำปี  2562  วันที่  15  สิงหาคม  2562  คลิก

13 / ก.ค. / 2563 : โดย เทศบาลฯ
รายงาน
    การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ -วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒)  คลิก
29 / เม.ย. / 2563 : โดย เทศบาลฯ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
    การยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน  หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ ในการขออนุญาตของทางราชการ   คลิก
22 / เม.ย. / 2563 : โดย เทศบาลฯ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พ.ศ. 2563
    

16 / ก.ย. / 2563 : โดย เทศบาลฯ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
    ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563  คลิก
ผู้ที่มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่ได้แจ้งข็อมูลนำเอกสารมาจ้าง  คลิก
6 / ธ.ค. / 2562 : โดย เทศบาลฯ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
    รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   คลิก
21 / ธ.ค. / 2561 : โดย เทศบาลฯ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
    รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562   คลิก

แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน

งบประมาณ
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก

แผนดำเนินงานประจำปี

รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน
ประจำรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี

รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจ
การให้บริการ


คู่มือ หรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม

เอกสารดาวโหลด


E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปการจัดซื้อ จัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี


นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฎิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
Based on : Maxsite1.10
Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
E-mail: muaklek@muaklek.go.th Website: www.muaklek.go.th > สำหรับผู้ดูแลระบบ <
Power by teeneemuaklek.com