[x] ปิดหน้าต่างนี้
เทศบาล ตำบลมวกเหล็ก
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852

นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี<< พฤษภาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

??????????????????
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 4 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

   ต้องการให้ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก พัฒนาในด้านใด


  1. โครงสร้างพื้นฐาน
  2. การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3. สวัสดิการและสังคม
  4. แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
  5. สาธารณสุข
  6. การบริการประชาชน เริ่มนับ 6 / พ.ย. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 5 IP
ขณะนี้
5 คน
สถิติวันนี้
22 คน
สถิติเดือนนี้
8615 คน
สถิติปีนี้
43759 คน
สถิติทั้งหมด
280223 คน
(Show/hide IP)

  


โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( 25 / พ.ค. / 2561 )
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และฝึกอบรมนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก อปพร. มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนรวมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นแกนนำและกำลังหลักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเพื่อให้เครือข่ายเกิดความร่วมมือและปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งภาครัฐอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้จัดอบรมภาคทฤษฎีในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลมวกเหล็ก และได้เดินทางไปฝึกภาคปฏิบัติในวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี นำโดยนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยนายไพโรจน์  ห้วยหงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ อปพร. โดยมีการฝึกทบทวนตามหลักสูตร เช่น การฝึกระเบียบวินัย การกระโดดหอ การสาธิตการจับงู การช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บ เป็นต้น จากนั้นเป็นการมอบมอบเครื่องประทับสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการสร้างความรักความสามัคคีในกลุ่ม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการกระตุ้นและปลุกพลังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินงานร่วมกับเทศบาลฯ ในการพัฒนาเพื่อชุมชนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ต่อไปโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลม
( 17 / พ.ค. / 2561 )
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลมวกเหล็ก โดยการนำของ นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นำคณะของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการงานด้านผู้สูงอายุ ณ เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมีนางสาวไพลิน  กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และคณะให้การต้อนรับ โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหัวหินร่วมทำกิจกรรมสันทนาการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีในหมู่คณะ นอกจากนี้ยังมีการคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินการด้านต่างๆ ระหว่างหน่วยงาน ซึ่งเทศบาลตำบลมวกเหล็กจะได้นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อไปโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลม
( 17 / พ.ค. / 2561 )
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 หลังจากที่เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้ศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านหนองกา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรียบร้อยแล้ว ในช่วงค่ำเป็นกิจกรรมสันทนาการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการกระตุ้นและปลุกพลังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินงานร่วมกับเทศบาลฯ ในการพัฒนาเพื่อชุมชนท้องถิ่นในด้านต่างๆ โดยมีทีมวิทยากรจากเทศบาลเมืองหัวหินและโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งเทศบาลตำบลมวกเหล็ก จะได้นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 


โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลม
( 17 / พ.ค. / 2561 )
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลมวกเหล็ก โดยการนำของ นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นำคณะของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านหนองกา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งได้รับรางวัลโล่พระราชทานชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านพ่อหลวง และหมู่บ้านดีเด่นบ้านสวยเมืองสุข โดยมีนายประทีป  ก้อนเมฆ ประธานสภา อบต.ปราณบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้นายธนู  ศิลปแท้ ประธานชมรมผู้สูงอายุ อบต.ปราณบุรี บรรยายให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการของโรงเรียนในด้านต่างๆ ซึ่งเทศบาลตำบลมวกเหล็ก จะได้นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อไปโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลม
( 17 / พ.ค. / 2561 )
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มทักษะ และพัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านองค์กรผู้สูงอายุ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งด้านองค์กรผู้สูงอายุ สร้างเครือข่ายในการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้สูงอายุ ให้เกิดความรัก สามัคคี และความสัมพันธ์อันดีในการทำงาน อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายวินัย  เจริญเมืองเพรียว ปลัดเทศบาลตำบลมวกเหล็ก กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จากนั้นวิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอมวกเหล็กและท้องถิ่นอำเภอมวกเหล็กบรรยายให้ความรู้ นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิตแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย โดยจัดฝึกอบรม ณ หอประชุมอำเภอมวกเหล็ก 


วันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ในส่วนของพิธีสงฆ์
( 26 / เม.ย. / 2561 )
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดงาน วันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ในส่วนของพิธีสงฆ์นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน คณะกรรมการชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ และประชาชนร่วมงาน จากนั้นนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็กอ่านสารวันเทศบาล ประจำปี 2561 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต


วันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ในช่วงเช้า
( 26 / เม.ย. / 2561 )
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดงาน วันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ในช่วงเช้ามีพิธีบวงสรวงศาลพระพรหมเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลฯ นำโดยนายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน ร่วมในพิธีจำนวนมาก


ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีส่วนผสมของยางพาร
( 26 / เม.ย. / 2561 )
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยนายไพโรจน์ ห้วยหงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในเขตเทศบาลหมู่ที 3 ได้ร่วมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีส่วนผสมของยางพารา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำ รวมทั้งชี้แจงด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีส่วนผสมของยางพาราต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ขอขอบคุณตัวแทนหน่วยงาน และประชาชนทุกคนที่มาร่วมกันเสนอความคิดเห็นครับ


งานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ บริเวณวัดมวกเหล็กนอก ในภาคบ่าย
( 26 / เม.ย. / 2561 )
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ บริเวณวัดมวกเหล็กนอก ในภาคบ่าย นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล นายอำเภอมวกเหล็ก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประเพณีวันสงกรานต์ของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก และร่วมสรงน้ำพระพร้อมทั้งรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมงานเป็นจำนวนมากบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน เบิกบานใจชุ่มฉ่ำความสุขสนุกในวันสงกรานต์


งานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ บริเวณวัดมวกเหล็กนอก
( 26 / เม.ย. / 2561 )
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ บริเวณวัดมวกเหล็กนอก หลังจากขบวนแห่พระพุทธรูปมาถึงวัดมวกเหล็กนอก เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อาทิ วิ่งกรอกน้ำ เตะปี๊บไกล แข่งขันกินขนมกะหรี่ปั๊บ ซึ่งทุกคนมีส่วนร่วมและสนุกสนานในกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นมีการแสดงของกลุ่มสมาชิกชมรมสวยสามวัย และการแสดงของกลุ่มชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่ร่วมงานและสัญจรผ่านไปมา


งานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( 26 / เม.ย. / 2561 )
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ บริเวณวัดมวกเหล็กนอก เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอมวกเหล็กให้รู้จักอย่างแพร่หลาย ในภาคเช้าขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูป โดยมีนายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน คณะกรรมการชุมชน และประชาชน พร้อมใจกันแต่งชุดไทย เสื้อลายดอก เดินขบวนจากวัดมวกเหล็กนอกไปตามถนนเทศบาล ผ่านหน้าตลาดสดพงษ์สว่างกลับมายังวัดมวกเหล็กนอก บรรยากาศเป็นไปด้วยความสวยงามและเบิกบานใจชุ่มฉ่ำความสุขสนุกในวันสงกรานต์


โครงการคัดกรองและแก้ไขปัญหากลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภาวะผิดปกติทางส
( 17 / เม.ย. / 2561 )
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดทำโครงการคัดกรองและแก้ไขปัญหากลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภาวะผิดปกติทางสายตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็กได้รับการตรวจคัดกรองด้านปัญหาสายตา จากทีมจักษุแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งมีพิธีเปิดโครงการโดยนายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก จากนั้นวิทยากรจากโรงพยาบาลมวกเหล็ก ได้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ที่มาร่วมโครงการ ในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับโรคทางสายตา และการดูแลสุขภาพในวัยสูงอายุและการดูแลสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ภายในงานมีการให้บริการตรวจวัดความดัน เจาะหาน้ำตาลในเลือด ตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น และตรวจวัดสายตาให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการโดยทีมงานจักษุแพทย์ ณ หอประชุมอำเภอมวกเหล็ก


โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( 17 / เม.ย. / 2561 )
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการนำสุนัขและแมวในการดูแลมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อลดอัตราการป่วยและตายจากโรคพิษสุนัขบ้าประกอบกับเป็นนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ร่วมกับกรมปศุสัตว์ดำเนินโครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรองรับท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในช่วงเช้ามีพิธีเปิดโครงการ โดยนายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก ต่อจากนั้นวิทยากรจากปศุสัตว์อำเภอมวกเหล็กบรรยายให้ความรู้แก่ อ.ส.ม. แกนนำชุมชน และประชาชน หลังจากนั้นได้ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวของประชาชนที่มารับบริการ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ซึ่งมีประชาชนมารับบริการเป็นจำนวนมาก สำหรับในวันที่ 4 เมษายน 2561 ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอมวกเหล็ก และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของที่อาศัยอยู่ในวัด โรงเรียน และสถานที่ราชการในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
( 30 / มี.ค. / 2561 )
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายก เทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุ สมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ซึ่งได้จัดทำโครงการเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับชมรมผู้สูงอายุและการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งได้นำคณะฯ และสมาชิกผู้สูงอายุในท้องถิ่นมาดูงานพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานและบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก นอกจากนี้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก


โครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( 30 / มี.ค. / 2561 )
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีพิธีเปิดโครงการกิจกรรมไปแล้วในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ก่อนลงมือทำความสะอาดลำน้ำมวกเหล็กผู้ร่วมกิจกรรมได้รับฟังการบรรยายวิธีการทำอีเอ็ม และได้ลงมือทำอีเอ็ม เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพน้ำ หลังจากนั้นร่วมกันทำความสะอาดลำคลองมวกเหล็ก ต่อไป
กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 -> [จำนวน 187 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Based on : Maxsite1.10
Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
E-mail: muaklek@muaklek.go.th Website: www.muaklek.go.th > สำหรับผู้ดูแลระบบ <
Power by teeneemuaklek.com