[x] ปิดหน้าต่างนี้
เทศบาล ตำบลมวกเหล็ก
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852

นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี<< มีนาคม 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

??????????????????
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 5 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

   ต้องการให้ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก พัฒนาในด้านใด


  1. โครงสร้างพื้นฐาน
  2. การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3. สวัสดิการและสังคม
  4. แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
  5. สาธารณสุข
  6. การบริการประชาชน เริ่มนับ 6 / พ.ย. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 7 IP
ขณะนี้
7 คน
สถิติวันนี้
289 คน
สถิติเดือนนี้
11930 คน
สถิติปีนี้
34106 คน
สถิติทั้งหมด
382851 คน
(Show/hide IP)

  


เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วัตถุปร
( 22 / มี.ค. / 2562 )
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา ทำให้มีภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด อบายมุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม มีความรักความสามัคคี เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตลอดจนรักชาติบ้านเมืองและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืน โดยจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ซึ่งในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน คณะกรรมการชุมชน นักกีฬา และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม จากนั้นมีการแข่งขันของนักกีฬาจำนวน 3 คู่ โดยจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก 


วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562
( 19 / มี.ค. / 2562 )
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสระบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2562 ในส่วนของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก นำโดยนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 จึงได้ถือเอาวันที่ 18 มีนาคมของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย อันถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง จากวันนั้นจนถึงวันนี้ 114 ปี แห่งการจัดตั้ง โดยจัดขึ้น ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี หลังจากนั้นในส่วนของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยการปล่อยปลาหน้าเขียง และทำความสะอาดพื้นที่บริเวณท่าน้ำวัดมวกเหล็กนอกผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบนโยบาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอมวก
( 8 / มี.ค. / 2562 )
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ในช่วงเช้า นายอนุชิต  สังฆสุวรรณ ผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เดินทางมาตรวจราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก โดยมีนางเพชรรัตน์  เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะร่วมเดินทางเพื่อมอบนโยบาย ซึ่งนายสิทธิวัชร์  หวังสัวสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ รูปแบบการเรียนการสอน ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก พร้อมทั้งรับฟังคำบรรยายและพูดคุยกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุฯ และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์การทำสิ่งของจำหน่ายของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก จากนั้นนายอนุชิต สังฆสุวรรณ ผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้พูดคุยกับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอมวกเหล็ก ปลัด หัวหน้าส่วนการงาน ที่มาร่วมรับฟังนโยบายเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมทั้งตอบปัญหาข้อซักถามต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ในช่วงบ่ายเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมวกเหล็ก สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ แนวทางในการทำงาน การปฏิบัติงานเพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบราชการ ซึ่งเทศบาลตำบลมวกเหล็ก จะนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานราชการและประชาชนในท้องถิ่น ต่อไป


โครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
( 8 / มี.ค. / 2562 )
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก และประชาชนทั่วไปตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาลำน้ำมวกเหล็กให้สะอาดและกลับมามีคุณภาพน้ำที่ดีเพื่อใช้อุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน สำหรับในวันแรกหลังจากมีพิธีเปิดโครงการ กิจกรรมเสวนาให้ความรู้โดยวิทยากร และร่วมกันทำความสะอาดลำน้ำมวกเหล็กนั้น ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 มีการสาธิตการทำอีเอ็มบอล จากบริษัทอีเอ็ม คิวเซ และผู้ร่วมโครงการแบ่งกลุ่มทำความสะอาดลำน้ำมวกเหล็กตามจุดต่างๆ เพื่อให้ลำน้ำมวกเหล็กคืนความสดใสและเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคของชาวอำเภอมวกเหล็กอย่างยั่งยืนตลอดไป โดยจัดกิจกรรมบริเวณท่าน้ำวัดมวกเหล็กนอก


โครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
( 5 / มี.ค. / 2562 )
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก และประชาชนทั่วไปตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาลำน้ำมวกเหล็กให้สะอาดและกลับมามีคุณภาพน้ำที่ดีเพื่อใช้อุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากนายพลวรรธน์  เทียนชัยมงคล นายอำเภอมวกเหล็ก เป็นประธานในพิธีและให้โอวาทเราทำความดีด้วยหัวใจ และกล่าวเปิดโครงการ โดยมีนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก กล่าวรายงาน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรม จากนั้นร่วมกันโยนอีเอ็มบอล และปล่อยสารอีเอ็มสู่ลำน้ำมวกเหล็ก เพื่อบำบัดน้ำเสียและปรับสภาพน้ำลดกลิ่นเหม็น และร่วมกันทำฝายเพื่อกักเก็บน้ำป้องกันหน้าดินให้แข็งแรงไม่พังทลาย อีกทั้งยังช่วยกักเก็บตะกอนต่างๆ บริเวณต้นน้ำให้ใสขึ้น ภายในงานมีการเสวนาบรรยายให้ความรู้เรื่องการพัฒนาลุ่มน้ำมวกเหล็ก จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ รวมทั้งการออกบูธการผลิตสารบำบัดน้ำเสีย จากบริษัทอีเอ็ม คิวเซ จากนั้นทุกหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งประชาชน ได้ร่วมกันทำความสะอาดลำน้ำมวกเหล็ก เพื่อให้ลำน้ำมวกเหล็กคืนความสดใสและเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคของชาวอำเภอมวกเหล็กอย่างยั่งยืนตลอดไป โดยจัดกิจกรรมบริเวณท่าน้ำวัดมวกเหล็กนอกต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจาก ทต.บางพลีน้อย
( 15 / ก.พ. / 2562 )
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก นำโดย นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ให้การต้อนคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ อันจะสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน และเพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ อีกทั้งสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 143 คน เข้ารับการศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ซึ่งนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปในเรื่องด้านการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลฯ จากนั้นพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง พร้อมทั้งรับฟังบรรยายเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุฯ จากวิทยากรจากโรงเรียนผู้สูงอายุฯ และกิจกรรมสันทนาการ การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ โดยให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอำเภอมวกเหล็ก  ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจาก อบต.เขาวง
( 8 / ก.พ. / 2562 )
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก นำโดย นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ให้การต้อนคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง จากหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 55 คน เข้ารับการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ซึ่งนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปในเรื่องด้านการริหารจัดการขยะของเทศบาลฯ จากนั้นพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมวกเหล็ก


ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจาก อบต.บ่อโพง
( 8 / ก.พ. / 2562 )
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก นำโดย นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุ สมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้จัดทำโครงการรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพจิตใจ สตรี และผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีทักษะในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง มีความรู้ความสามารถดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองเบื้องต้น อีกทั้งให้รู้สึกมีคุณค่าในตนเองและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน และเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชน องค์กรภาครัฐ มีส่วนร่วมและให้ความสำคัญในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีคณะผู้สูงอายุ คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 150 คน เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ซึ่งนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปในเรื่องด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตใจ สตรี และผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก พร้อมทั้งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง จากนั้นมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอำเภอมวกเหล็ก  ต้อนคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
( 30 / ม.ค. / 2562 )
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก นำโดย นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ซึ่งได้จัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ ตลอดจนเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ ที่จะสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงามตามอำนาจหน้าที่ อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงานประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลไม้รูด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก พร้อมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ จากนั้นมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอำเภอมวกเหล็ก


ต้อนคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
( 30 / ม.ค. / 2562 )
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก นำโดย นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ซึ่งได้จัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ ตลอดจนเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ ที่จะสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงามตามอำนาจหน้าที่ อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างสูงสุด โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงานประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 44 คน เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก พร้อมรับฟังบรรยายในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จากนั้นมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก


โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมอาชีพ
( 16 / ม.ค. / 2562 )
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุฯ และผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน รวมทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยจัดฝึกอบรมในวันที่ 7 – 11 มกราคม 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายไพโรจน์  ห้วยหงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดยนายวินัย  เจริญเมืองเพรียว ปลัดเทศบาลตำบลมวกเหล็ก โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน จากนั้นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกสอนกลุ่มเป้าหมายในการทำหมวกคาวบอย เสื้อกั๊ก เข็มขัด ฯลฯ เพื่อเป็นการสืบทอดอัตลักษณ์ของเมืองคาวบอย ซึ่งเป็นเอกลกษณ์ของอำเภอมวกเหล็กให้คงสืบไป และสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต


ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลนครอุดรธานี
( 15 / ม.ค. / 2562 )
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลมวกเหล็ก นำโดย นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุ สมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้จัดทำโครงการพัฒนาความเข้มแข็ง อสม. ปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ อสม. จำนวน 300 คน เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก พร้อมรับฟังบรรยายในด้านการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น/สมุนไพรมาใช้เพื่อสร้างสุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุเพิ่มพูนความรู้ และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน จากนั้นชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ นอกจากนี้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ แนวทางการทำงานด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอำเภอมวกเหล็ก


วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
( 15 / ม.ค. / 2562 )
เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 นาฬิกา ในช่วงเช้าเด็กและเยาวชนจำนวนมากร่วมลงทะเบียนรับของที่ระลึก จากนั้นเวลาประมาณ 09.00 นาฬิกา ได้รับเกียรติจากนายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนายวินัย  เจริญเมืองเพรียว ปลัดเทศบาลตำบลมวกเหล็ก กล่าวรายงาน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีเปิดงานบนเวที โดยมีหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ร่วมอำนวยความสะดวกและสร้างความบันเทิงแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนที่มาร่วมงาน ภายในงานมีกิจกรรมจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ นำกิจกรรมการละเล่นมาร่วมสนุกชิงรางวัลต่างๆมากมาย เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานได้กล้าแสดงออก นอกจากนี้ยังกิจกรรมและความบันเทิงต่างๆ เช่น การแสดงของสุนัขทหาร การแสดงของนักเรียน ซึ่งมีเด็กและเยาวชนรวมทั้งผู้ปกครองมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยจัดขึ้น ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมวกเหล็ก (แห่งใหม่)โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
( 15 / ม.ค. / 2562 )
            เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมการรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะต้นทาง “แยกก่อนทิ้ง”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การจัดการขยะบางชนิดที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งการคัดแยกขยะตามประเภทอย่างถูกต้อง โดยพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายพลวรรธน์  เทียนชัยมงคล นายอำเภอมวกเหล็ก เป็นประธาน โดยมีนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอมวกเหล็ก หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ อสม. ชมรมคาวบอยเทศบาลตำบลมวกเหล็ก นักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอมวกเหล็ก และประชาชนชาวอำเภอมวกเหล็กเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องการคัดแยกขยะ จากนั้นมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก และร่วมเดินรณรงค์แจกแผ่นพับเอกสารการคัดแยกขยะแก่ประชาชนตามบ้านเรือน เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อให้ทุกครัวเรือนประสบผลสำเร็จในการบริหารจัดการคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน โดยจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลมวกเหล็กต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจาก อบต.บางรักน้อย
( 15 / ม.ค. / 2562 )
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลมวกเหล็ก นำโดย นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุ สมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม อยู่ในสังคมที่มีคุณค่า เกิดความรักสามัคคีมีสัมพันธภาพที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ นำผู้สูงอายุในชุมชนรวมจำนวน 200 คน เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก พร้อมรับฟังบรรยายในด้านการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุเพิ่มพูนความรู้ และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ นอกจากนี้มีการโชว์การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอำเภอมวกเหล็ก

กำลังแสดงหน้าที่ 1/17 -> [จำนวน 251 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Based on : Maxsite1.10
Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
E-mail: muaklek@muaklek.go.th Website: www.muaklek.go.th > สำหรับผู้ดูแลระบบ <
Power by teeneemuaklek.com