[x] ปิดหน้าต่างนี้
เทศบาล ตำบลมวกเหล็ก
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852

นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี<< กรกฏาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

??????????????????
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 4 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

   ต้องการให้ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก พัฒนาในด้านใด


  1. โครงสร้างพื้นฐาน
  2. การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3. สวัสดิการและสังคม
  4. แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
  5. สาธารณสุข
  6. การบริการประชาชน เริ่มนับ 6 / พ.ย. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
159 คน
สถิติเดือนนี้
7460 คน
สถิติปีนี้
61717 คน
สถิติทั้งหมด
298181 คน
(Show/hide IP)

  


ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจาก อบต.ศรีษะจรเข้น้อย
( 19 / ก.ค. / 2561 )
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุ สมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี สร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุ โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้สูงอายุจำนวน 250 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก นอกจากนี้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอำเภอมวกเหล็กเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดเวทีประชาคมระดับท้องถิ่นและระดับตำบล เพื
( 18 / ก.ค. / 2561 )
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดเวทีประชาคมระดับท้องถิ่นและระดับตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน โดยมีวาระสำคัญในการประชุม เช่น การประชาคมเพื่อทบทวน แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี การประชาคมขยายแนวเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก การประชาคมการดำเนินการก่อสร้างทางลอดใต้ทางรถไฟบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อมวกเหล็ก ซึ่งการประชาคมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการให้บรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และเพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยมีนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ชุมชนในเขตเทศบาลฯทุกชุมชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในอำเภอมวกเหล็กและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดประชาคมดังกล่าว ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมศาลเจ้าพ่อมวกเหล็ก  โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
( 18 / ก.ค. / 2561 )
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา รวมทั้งส่งเสริมให้มีสุขภาพที่แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติด อบายมุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัว ชุมชน มีความเข้มแข็งปลอดจากยาเสพติด อีกทั้งให้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติเป็นคนดีของสังคม มีความรัก ความสามัคคีที่ดีต่อกัน อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืน ซึ่งนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก กล่าวเปิดงาน นายวินัย  เจริญเมืองเพรียว ปลัดเทศบาลตำบลมวกเหล็ก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ทีมนักกีฬา และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมในการเปิดโครงการในครั้งนี้จำนวนมาก โดยจัดขึ้น ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลมวกเหล็กกิจกรรมนันทนาการสานสัมพันธ์และสรุปประเด็นการศึกษาดูงาน โครงการธนาคารขยะ ประจำปีงบประมา
( 12 / ก.ค. / 2561 )
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ได้จัดกิจกรรมสันทนาการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีการแบ่งกลุ่มสรุปประเด็นในการศึกษาดูงานในช่วงเช้า และกิจกรรมการการเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โดยการแต่งกายโดยใช้วัสดุรีไซเคิล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการกระตุ้นและปลุกพลังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินงานร่วมกับเทศบาลฯ ในการพัฒนาเพื่อชุมชนท้องถิ่นในด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ต่อไป


ศึกษาดูงานโครงการธนาคารขยะที่เทศบาลตำบลอุโมงค์
( 12 / ก.ค. / 2561 )
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลมวกเหล็ก โดยการนำของนายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน และแกนนำตัวแทนชุมชน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงานพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการที่ดี (รางวัลพระปกเกล้า) ณ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พร้อมทั้งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน จากนั้นลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆ เรื่องชุมชนปลอดขยะ ณ ชุมชนบ้านป่าเส้า ซึ่งเทศบาลตำบลมวกเหล็กจะนำมาปรับใช้ในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตศึกษาดูงานโครงการธนาคารขยะที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
( 12 / ก.ค. / 2561 )
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลมวกเหล็ก โดยการนำของนายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน และแกนนำตัวแทนชุมชน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงานพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายด้านการจัดการขยะที่ดีแบบครบวงจรเพื่อมุ่งมั่นสู่เมืองอีโคทาวน์ และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานที่สำคัญ ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน จากนั้นลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆ ซึ่งเทศบาลตำบลมวกเหล็กจะนำมาปรับใช้ในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 


ศึกษาดูงานโครงการธนาคารขยะที่เทศบาลตำบลแม่แรง
( 12 / ก.ค. / 2561 )
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก โดยการนำของนายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน และแกนนำตัวแทนชุมชน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงานพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบ้านป่าบุก เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับรางวัลถ้วยรางวัลพระราชทานชุมชนปลอดขยะอันดับหนึ่งของประเทศ ประจำปี 2560 จากนั้นลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆ ซึ่งเทศบาลตำบลมวกเหล็กจะนำมาปรับใช้ในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 


โครงการธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( 12 / ก.ค. / 2561 )
 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะในครัวเรือน การคัดแยะขยะ การหมักขยะทำปุ๋ย การนำวัสดุเหลือใช้ไปใช้ประโยชน์ก่อนนำไปกำจัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายภคภูมิ บุตรโพธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีนายสิทธิวัชร์   หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการร่วมพิธี จากนั้นนางเณริน  บุญเลิศ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมภาค 7 วิทยากรพร้อมคณะบรรยายให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3RS ประชารัฐ และหัวข้อต่างๆ พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มสรุปประเด็นการนำเสนอและอภิปราย โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมวกเหล็ก 


ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจาก อบต.หนองโสน
( 25 / มิ.ย. / 2561 )
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561โดยนำกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “ท้องถิ่นกับบทบาทการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูอายุ” โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็กให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก  จากนั้นเจ้าหน้าที่นำทำกิจกรรมสันทนาการและรับฟังคำบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ซึ่งนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก กล่าวต้อนรับ นายศักดา  อรรถศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนกล่าวขอบคุณเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและดีเยี่ยม นอกจากนี้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุในท้องถิ่น ซึ่งข้อมูลที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเทศบาลตำบลมวกเหล็กจะนำมาปรับเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ต่อไปกิจกรรมวันอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก พ.ศ. 2561
( 15 / มิ.ย. / 2561 )
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน คณะกรรมการชุมชนและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก เข้าร่วมงานวันอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งร่วมกันจัดโดยส่วนราชการในอำเภอมวกเหล็ก เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของลำน้ำมวกเหล็ก ร่วมกันไม่ทิ้งของเสียลงในลำน้ำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้ลำน้ำเป็นแหล่งใช้อุปโภคบริโภคในท้องถิ่นต่อไป โดยได้รับเกียรติจากนายพลวรรธน์  เทียนชัยมงคล นายอำเภอมวกเหล็ก ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และนายณรงค์ศักดิ์  นามตาปี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกมวกเหล็ก กล่าวรายงาน โดยมีส่วนราชการ กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากภายในงานมีกิจกรรมนิทรรศการ เสวนาประวัติที่มาของลำน้ำมวกเหล็ก จากนั้นร่วมกันฉีดอีเอ็มที่ผสมน้ำเพื่อบำบัดลำน้ำมวกเหล็กให้สะอาดเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีค่าต่อไป


ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน
( 13 / มิ.ย. / 2561 )
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน ประชุมโต๊ะข่าวด้านความมั่นคงและยาเสพติด ประจำเดือนมีนาคม 2561 โดยมีนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีนายไพโรจน์  ห้วยหงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข่าวสารกิจกรรม/โครงการของเทศบาลและปรึกษาหารือ รวมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนอย่างแท้จริง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมวกเหล็ก กิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์และขยายเครือข่ายมวลชน
( 13 / มิ.ย. / 2561 )
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์และขยายเครือข่ายมวลชน รุ่นที่ 3 ณ อาคารเอนกประสงค์เชิงเขาตาแป้น (ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ซึ่งนายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลมวกเหล็ก สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมการเรียนรู้และสร้างอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ในการนี้นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก รับมอบโล่ห์เกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี จากนั้นถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกก่อนเดินชมนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้าการเกษตรและนวัตกรรมต่างๆ ที่จัดแสดงภายในงาน 😄วันดื่มนมโลก
( 4 / มิ.ย. / 2561 )
นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลมวกเหล็ก สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก เข้าร่วมงานวันดื่มนมโลก ประจำปี 2561 (World Milk Day 2018)ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) บนแผ่นดินประวัติศาสตร์ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่พสกนิกรชาวไทย และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบริโภคนม พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของนม และสนับสนุนรณรงค์ให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการดื่มนม ภายใต้แนวคิด นมยิ่งดื่ม ยิ่งดีซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( 25 / พ.ค. / 2561 )
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และฝึกอบรมนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก อปพร. มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนรวมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นแกนนำและกำลังหลักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเพื่อให้เครือข่ายเกิดความร่วมมือและปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งภาครัฐอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้จัดอบรมภาคทฤษฎีในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลมวกเหล็ก และได้เดินทางไปฝึกภาคปฏิบัติในวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี นำโดยนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยนายไพโรจน์  ห้วยหงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ อปพร. โดยมีการฝึกทบทวนตามหลักสูตร เช่น การฝึกระเบียบวินัย การกระโดดหอ การสาธิตการจับงู การช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บ เป็นต้น จากนั้นเป็นการมอบมอบเครื่องประทับสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการสร้างความรักความสามัคคีในกลุ่ม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการกระตุ้นและปลุกพลังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินงานร่วมกับเทศบาลฯ ในการพัฒนาเพื่อชุมชนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ต่อไปโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลม
( 17 / พ.ค. / 2561 )
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลมวกเหล็ก โดยการนำของ นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นำคณะของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการงานด้านผู้สูงอายุ ณ เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมีนางสาวไพลิน  กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และคณะให้การต้อนรับ โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหัวหินร่วมทำกิจกรรมสันทนาการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีในหมู่คณะ นอกจากนี้ยังมีการคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินการด้านต่างๆ ระหว่างหน่วยงาน ซึ่งเทศบาลตำบลมวกเหล็กจะได้นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 -> [จำนวน 200 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Based on : Maxsite1.10
Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
E-mail: muaklek@muaklek.go.th Website: www.muaklek.go.th > สำหรับผู้ดูแลระบบ <
Power by teeneemuaklek.com