[x] ปิดหน้าต่างนี้
เทศบาล ตำบลมวกเหล็ก
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี<< กันยายน 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

??????????????????
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

   ต้องการให้ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก พัฒนาในด้านใด


  1. โครงสร้างพื้นฐาน
  2. การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3. สวัสดิการและสังคม
  4. แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
  5. สาธารณสุข
  6. การบริการประชาชน เริ่มนับ 6 / พ.ย. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 6 IP
ขณะนี้
6 คน
สถิติวันนี้
212 คน
สถิติเดือนนี้
7661 คน
สถิติปีนี้
90265 คน
สถิติทั้งหมด
593770 คน
(Show/hide IP)

  
>> โครงการฝึกซ้อมแผนเตือนภัย ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ( 29 / ส.ค. / 2562 )

     เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนเตือนภัยด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผล รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่นหากเกินเหตุการณ์ และเป็นการสนับสนุนความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์การสาธารณกุศล และมูลนิธิต่างๆ  ซึ่งได้รับเกียรตินายพลวรรธน์  เทียนชัยมงคล นายอำเภอมวกเหล็ก เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากร และในช่วงบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์และดับเพลิงเบื้องต้น โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ซึ่งจัดฝึกอบรมครั้งนี้ ณ หอประชุมอำเภอมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

  
[ รายละเอียดู ]
(29 / ส.ค. / 2562)
[ รายละเอียดู ]
(29 / ส.ค. / 2562)
[ รายละเอียดู ]
(29 / ส.ค. / 2562)
[ รายละเอียดู ]
(29 / ส.ค. / 2562)
[ รายละเอียดู ]
(29 / ส.ค. / 2562)
[ รายละเอียดู ]
(29 / ส.ค. / 2562)
[ รายละเอียดู ]
(29 / ส.ค. / 2562)
[ รายละเอียดู ]
(29 / ส.ค. / 2562)
[ รายละเอียดู ]
(29 / ส.ค. / 2562)
[ รายละเอียดู ]
(29 / ส.ค. / 2562)
[ รายละเอียดู ]
(29 / ส.ค. / 2562)
[ รายละเอียดู ]
(29 / ส.ค. / 2562)
[ รายละเอียดู ]
(29 / ส.ค. / 2562)
[ รายละเอียดู ]
(29 / ส.ค. / 2562)
[ รายละเอียดู ]
(29 / ส.ค. / 2562)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 -> [จำนวน 20 รูปภาพ]
<< 1 2 >>
แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน

งบประมาณ
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก

แผนดำเนินงานประจำปี

รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน
ประจำรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี

รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจ
การให้บริการ


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม

เอกสารดาวโหลด


E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปการจัดซื้อ จัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี


นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฎิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
Based on : Maxsite1.10
Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
E-mail: muaklek@muaklek.go.th Website: www.muaklek.go.th > สำหรับผู้ดูแลระบบ <
Power by teeneemuaklek.com