[x] ปิดหน้าต่างนี้
เทศบาล ตำบลมวกเหล็ก
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852

นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี<< กรกฏาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

??????????????????
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 4 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

   ต้องการให้ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก พัฒนาในด้านใด


  1. โครงสร้างพื้นฐาน
  2. การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3. สวัสดิการและสังคม
  4. แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
  5. สาธารณสุข
  6. การบริการประชาชน เริ่มนับ 6 / พ.ย. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
155 คน
สถิติเดือนนี้
7456 คน
สถิติปีนี้
61713 คน
สถิติทั้งหมด
298177 คน
(Show/hide IP)

  


โครงการจัดทำเวทีประชาคม
( 9 / ต.ค. / 2560 )
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการจัดทำเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อให้ได้มาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต และนำข้อมูลที่ได้ไปสู่การกำหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและท้องถิ่น โดยมีนายสิทธิวัชร์   หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในอำเภอมวกเหล็ก และประชาชนในชุมชนข้างโรงพัก, ชุมชนโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก เข้าร่วมโครงการ         ณ บริเวณหน้าป้ายชุมชนโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 


โครงการจัดทำเวทีประชาคม
( 5 / ต.ค. / 2560 )
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการจัดทำเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อให้ได้มาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต และนำข้อมูลที่ได้ไปสู่การกำหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและท้องถิ่น โดยมีนายสิทธิวัชร์   หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในอำเภอมวกเหล็ก และประชาชนในชุมชนนกแซงแซว, ชุมชนมิตรใหม่หลังสถานีรถไฟ เข้าร่วมโครงการ         ณ บริเวณศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลมวกเหล็ก 


โครงการเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดสมรรถนะในการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการจังหวัดสระบุรี “Lead
( 28 / ก.ย. / 2560 )
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นายชรัส   บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดสมรรถนะในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสระบุรี “Leadership in Thailand 4.0” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ มวกเหล็ก พาราไดส์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนสมรรถนะและทักษะทางด้านการบริหารงานให้สำเร็จอย่างมีมาตรฐาน สามารถสร้างบรรยากาศการทำงาน สร้างขวัญ กำลังใจ และจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความร่วมมือกันทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เข้ารับอบรมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี ในส่วนของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก นำโดย นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการและร่วมรับฟังการบรรยายจากวิทยากร เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ต่อไป


ระงับเหตุเพลิงไหม้
( 28 / ก.ย. / 2560 )
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้รับแจ้งจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) แจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้บ้านพักพนักงาน บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จากนั้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมนำรถยนต์ดับเพลิงจำนวน 3 คัน พร้อมขอรับการสนับสนุนรถยนต์ดับเพลิงจาก อบต.มวกเหล็ก อบต.มิตรภาพ อบต.พญาเย็น และ ทต.สีมามงคล ออกไประงับเหตุเพลิงไหม้ ในการนี้นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปร่วมสังเกตการณ์ด้วย โดยใช้เวลาในการดับเพลิงประมาณ 30 นาที เพลิงจึงสงบลง สภาพความเสียหายบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านไม้ 1 ชั้น เสียหายทั้งหลัง ค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ต่อไป


โครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหาร พนักงาน ของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
( 28 / ก.ย. / 2560 )
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการฝึกอบรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และครูผู้ดูแลเด็ก ของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลกรให้มีความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงาน ได้รับเกียรติจากนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนายวินัย  เจริญเมืองเพรียว ปลัดเทศบาลตำบลมวกเหล็ก กล่าวรายงาน จากนั้นรับฟังบรรยายธรรมจากพระมหาปจนภัย  บัวอินทร์ เจ้าอาวาสวัดท่าช้าง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บรรยายธรรมเรื่อง งานได้ผล คนเป็นสุข (ตอนสมาธิกับการทำงาน) นอกจากนี้ยังแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเสริมสร้างสมาธิในการทำงาน จากนั้นรับฟังการบรรยายจาก นายจำลอง  ไชยปา ท้องถิ่นอำเภอมวกเหล็ก บรรยายเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการกระตุ้นและปลุกพลังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินงานร่วมกับเทศบาลฯ ในการพัฒนาเพื่อชุมชนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ต่อไป


โครงการติดอาวุธทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
( 28 / ก.ย. / 2560 )
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการติดอาวุธทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มิติการดำเนินงานเพื่อจัดทำเครือข่ายเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยปลอดโรค เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยในเขตเทศบาลฯ มีความรู้ความเข้าใจในด้านอาหาร โดยในวันที่ 13 กันยายน 2560 ได้จัดอบรมทางวิชาการ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีนายวินัย  เจริญเมืองเพรียว ปลัดเทศบาลตำบลมวกเหล็ก กล่าวรายงาน จากนั้นมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก สำหรับในที่ 14  –15 กันยายน 2560 เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์  รับฟังการบรรยายการดำเนินงานของชมรมผู้ประกอบการค้ากับอาหาร ที่เทศบาลตำบลท่ายาง โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอุทยานราชภักดิ์ ซึ่งเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปกป้องสยามประเทศให้มีผืนแผ่นดินจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มสรุปประเด็นในการศึกษาดูงานและกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร กิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการกระตุ้นและปลุกพลังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินงานร่วมกับเทศบาลฯ ในการพัฒนาเพื่อชุมชนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ต่อไป


โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและความรู้คณะกรรมการชุมชน กลุ่มผู้นำสตรี กลุ่มผู้นำชุมชน ที่
( 22 / ก.ย. / 2560 )
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและความรู้คณะกรรมการชุมชน กลุ่มผู้นำสตรี กลุ่มผู้นำชุมชน ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ แกนนำชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ซึ่งในวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา เป็นการฝึกอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจากนายชาญชัย  คมานิคม ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ที่ว่าการอำเภอมวกเหล็ก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก กล่าวรายงาน จากนั้นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์   โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมอำเภอมวกเหล็ก ในวันที่ 8 – 10 กันยายน 2560 เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดูงานเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ณ เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์อุตสาหกรรมทำร่มบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเย็นเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชนและกิจกรรมกลุ่มนันทนาการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งเป็นกิจกรรมกระตุ้นและปลุกพลังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินงานร่วมกับเทศบาลฯ ในการพัฒนาเพื่อชุมชนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ต่อไป


คัดเลือกเด็กและเยาวชนในการจัดตั้งสภาเด็กเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
( 22 / ก.ย. / 2560 )
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้ประชุมเพื่อคัดเลือกเด็กและเยาวชนในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลมวกเหล็ก เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เข้าร่วมประชุม โดยมีนายวินัย  เจริญเมืองเพรียว ปลัดเทศบาลตำบลมวกเหล็ก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม มีนักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา และวิทยาลัยเทคนิคเข้าร่วมการคัดเลือก เพื่อเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลมวกเหล็ก โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก 


โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
( 22 / ก.ย. / 2560 )
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 “กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มทักษะ และพัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านองค์กรผู้สูงอายุ” โดยในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ได้จัดอบรมทางวิชาการ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีนายวินัย  เจริญเมืองเพรียว ปลัดเทศบาลตำบลมวกเหล็ก กล่าวรายงาน จากนั้นมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้       ณ หอประชุมอำเภอมวกเหล็ก สำหรับในที่ 29 – 30 สิงหาคม 2560 เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอุทยานราชภักดิ์ ซึ่งเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปกป้องสยามประเทศให้มีผืนแผ่นดินจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กรด้านผู้สูงอายุ และกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการกระตุ้นและปลุกพลังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมและมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินงานร่วมกับเทศบาลฯ ในการพัฒนาเพื่อชุมชนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ต่อไป


ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจาก อบต.หลุมข้าว
( 22 / ก.ย. / 2560 )
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน สมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ให้การต้อนคณะทัศนศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ซึ่งได้จัดทำโครงการผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลร้อยรักดวงใจห่วงใยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และได้เข้ามาศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ด้านการส่งเสริมสุขภาพ  ผู้สูงอายุ การส่งเสริมอาชีพ การสันทนาการและการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก นอกจากนี้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก 


เปิดงานกีฬาสีวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
( 6 / ก.ย. / 2560 )
เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านยา เสพติด ประจำปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดยมีนายไสว  สีบูจันดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก พร้อมคณะให้การต้อนรับ จากนั้นชมขบวนพาเหรดของนักกีฬา และการแสดงเชียร์ของนักกีฬา 


ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
( 6 / ก.ย. / 2560 )
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลมวกเหล็ก โดยนายสิทธิวัชร์   หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยนายไพโรจน์  ห้วยหงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลฯ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งได้จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี 2560 โดยได้มาศึกษาดูงานของกลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านเกษตรมวกเหล็ก ณ บริเวณโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ซึ่งนายกเทศมนตรีกล่าวต้อนรับ จากนั้นรับฟังบรรยายสรุป เรื่องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านกับการส่งเสริมและพัฒนาต่อประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนี้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 


โครงการฝึกซ้อมแผนเตือนภัย ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย จากอุบัติเหตุจราจร ประจำปี พ.ศ. 25
( 6 / ก.ย. / 2560 )
เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนเตือนภัยด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยจากอุบัติเหตุจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย โดยได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น โรงพยาบาลมวกเหล็ก สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับเกียรติจากนายชรัส  บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  นามตาปี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมงานเป็นจำนวนมาก จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติมและสถานการณ์จำลองเหตุเพลิงไหม้ ณ บริเวณถนนหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย


โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
( 23 / ส.ค. / 2560 )
เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ความรู้แก่ อสม. คณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาของทั้ง 8 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ รวมทั้งคณะผู้บริหาร และพนักงาน อีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักและให้ความร่วมมือในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลุกน้ำยุงลาย โดยได้รับเกียรติจากนายไพโรจน์  ห้วยหงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานเปิดงาน โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ โดยมีวิทยาการจากโรงพยาบาลมวกเหล็กมาบรรยายให้ความรู้ 


โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ และโครงการรณรงค์รู้ทันป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และม
( 23 / ส.ค. / 2560 )
เมื่อวันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้เด็กในวัยเรียนมีสุขภาพช่องปากที่ดี และโครงการรณรงค์รู้ทันป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และมือ เท้า ปาก เพื่อเป็นการให้ความรู้พร้อมรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อต่างๆ แก่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมวกเหล็ก โดยได้รับเกียรติจากนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานเปิดงาน โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้ปกครองร่วมกิจกรรม โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลมวกเหล็ก และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมวกเหล็กมาบรรยายให้ความรู้ 
กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/14 -> [จำนวน 200 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Based on : Maxsite1.10
Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
E-mail: muaklek@muaklek.go.th Website: www.muaklek.go.th > สำหรับผู้ดูแลระบบ <
Power by teeneemuaklek.com