[x] ปิดหน้าต่างนี้
เทศบาล ตำบลมวกเหล็ก
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852

นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี<< กรกฏาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

??????????????????
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 4 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

   ต้องการให้ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก พัฒนาในด้านใด


  1. โครงสร้างพื้นฐาน
  2. การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3. สวัสดิการและสังคม
  4. แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
  5. สาธารณสุข
  6. การบริการประชาชน เริ่มนับ 6 / พ.ย. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
154 คน
สถิติเดือนนี้
7455 คน
สถิติปีนี้
61712 คน
สถิติทั้งหมด
298176 คน
(Show/hide IP)

  


กิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก
( 2 / ส.ค. / 2560 )
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา อำเภอมวกเหล็ก ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมวกเหล็ก เทศบาลตำบลมวกเหล็ก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอมวกเหล็ก โดยมีนายพลวรรธน์  เทียนชัยมงคล นายอำเภอมวกเหล็ก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก กล่าวรายงาน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (อสม.) ตำบลต่างๆ ในอำเภอมวกเหล็ก นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายอำเภอมวกเหล็ก จากนั้นมีการรับมอบอุปกรณ์ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่ตัวแทน อสม. เพื่อใช้ในการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน


โครงการพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน ในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.
( 2 / ส.ค. / 2560 )
เมื่อวัน ที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานเปิดโครงการโครงการพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืนในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยมีแกนนำชุมชน และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ร่วมโครงการ โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลมวกเหล็กบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง การดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านติดเตียง รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ดูแลสามารถดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันการเจ็บป่วยที่อาจแทรกซ้อนจากการนอนติดเตียงนานๆ ซึ่งความรู้ที่ได้รับจะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปปฏิบัติได้ในอนาคตเมื่อวัน ที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานเปิดโครงการโครงการพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืนในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยมีแกนนำชุมชน และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ร่วมโครงการ โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลมวกเหล็กบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง การดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านติดเตียง รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ดูแลสามารถดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันการเจ็บป่วยที่อาจแทรกซ้อนจากการนอนติดเตียงนานๆ ซึ่งความรู้ที่ได้รับจะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปปฏิบัติได้ในอนาคต


โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
( 31 / ก.ค. / 2560 )
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  โดยได้รับเกียรติจาก นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนายไพโรจน์  ห้วยหงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมงาน หลังจากนั้นมีการฝึกอบรมและสาธิตการทำดอกไม้จันทน์โดยวิทยากร เพื่อเตรียมการและสนับสนุนในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลฯ ในการทำงานเป็นกลุ่มซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การมีส่วนร่วม อันจะก่อให้เกิดความรักความสามัคคีที่ดีต่อกัน โดยจัดกิจกรรมขึ้นที่อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ซึ่งมีประชาชนในชุมชนและผู้ที่สนใจมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  


แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
( 31 / ก.ค. / 2560 )
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ณ วัดมวกเหล็กนอก เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่สืบไป โดยได้รับเกียรติจากนายพลวรรธน์  เทียนชัยมงคล นายอำเภอมวกเหล็ก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก กล่าวรายงาน ซึ่งมีรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ ในเขตฯ และชุมชนทั้งแปดของเทศบาลฯ ร่วมงานและจัดขบวนรถแห่เทียนพรรษาร่วมขบวน ภายในงานมีการแสดงรำจากนักเรียนโรงเรียนต่างๆ หลังจากนั้นร่วมกันกล่าวถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระภิกษุวัดมวกเหล็กนอก ซึ่งมีประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก


เปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ลดขยะ ลดภาระ ของชุมชน
( 31 / ก.ค. / 2560 )
เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ลดขยะ ลดภาระ ของชุมชน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมวกเหล็ก (กศน.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะในครัวเรือน การนำวัสดุเหลือใช้ไปใช้ประโยชน์สูงสุดก่อนนำไปกำจัด จากนั้นเดินเยี่ยมชมนิทรรศการการแยกขยะเหลือใช้ และการนำขยะมาดัดแปลงเป็นสินค้าสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าว ณ บริเวณศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมวกเหล็ก (กศน.)


ต้อนรับอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เยี่ยมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
( 3 / ก.ค. / 2560 )
        เมื่อวันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นายสมคิด  สมศรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และคณะ พร้อมทั้งนายอนันต์  ดนตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและถ่ายทำวีดีทัศน์ศูนย์พัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก โดยมีนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก นายไพโรจน์  ห้วยหงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงาน คณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ   ร่วมต้อนรับ จากนั้นอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุและคณะ ได้รับชมวีดีทัศน์และเดินเยี่ยมชมผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ที่ได้นำมาจัดแสดงตามจุดต่างๆ พร้อมทั้งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำงานเพื่อพัฒนาให้เทศบาลฯ และโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก มีความพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต ซึ่งเทศบาลฯ จะได้นำไปปรับใช้ให้ เกิดการพัฒนาในทุกด้านแก่ชุมชนท้องถิ่น ต่อไป


กิจกรรมวันอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก
( 22 / มิ.ย. / 2560 )
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา จังหวัดสระบุรี โดยสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก สืบเนื่องวันสิ่งแวดล้อมโลก และร่วมกำจัดขยะอันตรายภายใต้โครงการจังหวัดสะอาด ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมที่สวนรุกขชาติน้ำตกมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
      โดยเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้ร่วมจัดโครงการธนาคารขยะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะในครัวเรือน การนำวัสดุเหลือใช้ไปใช้ประโยชน์สูงสุดก่อนนำไปกำจัด เป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากนายพลวรรธน์  เทียนชัยมงคล นายอำเภอมวกเหล็ก ให้เกียรติร่วมงาน โดยมีนายสายยนต์ สีหาบัว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก และคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณหน้าศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
       จากนั้น หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ได้ร่วมกันเดินรณณรงค์ขบวนผ้าป่าขยะ จากหน้าศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ไปยังสวนรุกขชาติน้ำตกมวกเหล็ก เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าใจและร่วมกันสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะในครัวเรือน ภายในงานมีนิทรรศการสิ่งแวดล้อม กิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การเสวนาการฟื้นฟูลำน้ำมวกเหล็กแบบมีส่วนร่วม การแข่งขันตำส้มตำ การประกวดภาพวาดภาพถ่าย มีส่วนราชการ กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


โครงการปลูกหญ้าแฝกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
( 22 / มิ.ย. / 2560 )
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัด    โครงการปลูกหญ้าแฝกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ในการรณรงค์การใช้    หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการป้องกันบริเวณที่มีแนวโน้มจะเกิดการเคลื่อนตัวของดิน การชะล้าง การพังทลายของ   ดิน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ โดยมีนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก นายไพโรจน์  ห้วยหงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน ชมรมผู้สูงอายุ นักเรียนจากโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา และประชาชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมโครงการดังกล่าว ณ บริเวณริมคลองมวกเหล็ก ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 


โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดตั้งสองชุมชน
( 22 / มิ.ย. / 2560 )
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดตั้งสองชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบข้อมูลจำนวนและความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่เขตเทศบาลฯ และร่วมกันพิจารณาในการจัดแบ่งชุมชนเพิ่มเติมอีก 2 ชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะของหน่วยงานได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนการเข้าถึงประชาชนในเชิงรุกเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์  นายก เทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก นายไพโรจน์  ห้วยหงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมการประชาคมและร่วมกันพิจารณาและแสดงความคิดเห็นในการจัดแบ่งชุมชน เพิ่มอีก 2 ณ บริเวณหน้าวัดมวกเหล็กนอก


โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดตั้งสองชุมชน
( 22 / มิ.ย. / 2560 )
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัด    โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดตั้งสองชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบข้อมูลจำนวนและความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่เขตเทศบาลฯ และร่วมกันพิจารณาในการจัดแบ่งชุมชนเพิ่มเติมอีก 2 ชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะของหน่วยงานได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนการเข้าถึงประชาชนในเชิงรุกเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์  นายก เทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก นายไพโรจน์  ห้วยหงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมการประชาคมและร่วมกันพิจารณาและแสดงความคิดเห็นในการจัดแบ่งชุมชน เพิ่มอีก 2 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อมวกเหล็ก


ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน
( 22 / มิ.ย. / 2560 )
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดประชุมโต๊ะข่าวด้านความมั่นคงและยาเสพติด การประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน และการประชุมผู้ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เพื่อปรึกษา หารือ รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน และหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนอย่างแท้จริง  โดยมีนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีนายไพโรจน์  ห้วยหงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง


มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
( 25 / พ.ค. / 2560 )
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นายไพโรจน์  ห้วยหงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้ออกไปมอบเงินช่วยเหลือ  นางจินตนา  สีหมากสุข ประชาชนหมู่ที่ 9 อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ที่บ้านเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 และได้รับความเสียหาย เพื่อเป็นการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล และเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนในท้องถิ่น


พมจ.สระบุรี เยี่ยมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
( 25 / พ.ค. / 2560 )
เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560 นายอนันต์  ดนตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี พร้อมคณะได้มาเยี่ยมชมการเรียนและฝึกฝีมือของนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ในการฝึกการทำเครื่องหนังหมวกคาวบอย และผลิตภัณฑ์จากเชือก โดยมีนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมนายไพโรจน์  ห้วยหงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก และหัวหน้าส่วนการงานร่วมต้อนรับ จากนั้น พมจ.สระบุรี เซ็นต์ในสมุดตรวจเยี่ยมและถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก


โครงการเทศบาลสัญจรเยี่ยมเยือนประชาชน ครั้งที่ 2
( 22 / พ.ค. / 2560 )
เมื่อวันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก     นำโดยนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการเทศบาลสัญจรเยี่ยมเยือนประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนออกสัญจรเยี่ยมเยือนประชาชนนอกเวลาราชการ ซึ่งให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพรักษาโรคทั่วไป, การนวดแผนไทย, บริการการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า, บริการตัดผม โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำกิจกรรมมาให้บริการประชาชน รวมทั้งยังรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของประชาชน โดยออกสัญจร ณ บริเวณหน้าวัดมวกเหล็กนอก ซึ่งมีประชาชนมาร่วมกิจกรรมและใช้บริการด้านต่างๆ เป็นจำนวนมาก


โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
( 22 / พ.ค. / 2560 )
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมอาชีพ  ในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมงาน ซึ่งในโครงการมีการฝึกอบรมและสาธิตการทำขนมแซนวิช การทำยาหม่องสมุนไพร การทำครีมอาบน้ำสมุนไพร และการทำดอกไม้จันทน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ว่างงานในท้องถิ่นที่มีความสนใจได้รับการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อใช้ในครัวเรือนและจำหน่าย โดยเฉพาะการทำดอกไม้จันทน์ จะได้จัดทำไว้ใช้ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเสนอ และเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีในส่วนภูมิภาคต่อไป
กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/14 -> [จำนวน 200 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Based on : Maxsite1.10
Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
E-mail: muaklek@muaklek.go.th Website: www.muaklek.go.th > สำหรับผู้ดูแลระบบ <
Power by teeneemuaklek.com