[x] ปิดหน้าต่างนี้
เทศบาล ตำบลมวกเหล็ก
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852

นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี<< พฤศจิกายน 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

??????????????????
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 4 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

   ต้องการให้ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก พัฒนาในด้านใด


  1. โครงสร้างพื้นฐาน
  2. การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3. สวัสดิการและสังคม
  4. แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
  5. สาธารณสุข
  6. การบริการประชาชน เริ่มนับ 6 / พ.ย. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 5 IP
ขณะนี้
5 คน
สถิติวันนี้
173 คน
สถิติเดือนนี้
5836 คน
สถิติปีนี้
97439 คน
สถิติทั้งหมด
222301 คน
(Show/hide IP)

  


โครงการณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
( 30 / ต.ค. / 2558 )
          เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมวกเหล็ก ได้จัดโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์  ชัยจำรัส ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอมวกเหล็ก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก กล่าวรายงาน ซึ่งภายในงาน    มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการภายในอำเภอมวกเหล็ก พนักงานเทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชน และประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
          ภายในงานมีกิจกรรรมนิทรรศการจัดแสดงอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้ความรู้นิทรรศการสมุนไพรใกล้ตัวเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก จากนั้น เป็นการรณรงค์ Big Cleaning Day แจกจ่ายทรายอะเบท และร่วมทำความสะอาดเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก


เยี่ยมบ้านยามเย็น หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๙ ต.มิตรภาพ
( 15 / ก.ย. / 2558 )
นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฯ หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และหน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ออกเยี่ยมเยือนประชาชน หมู่ที่ ๑ และ ๙ ต.มิตรภาพ ในโครงการเยี่ยมเยือนบ้านยามเย็นในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการเข้าถึงในการดูแลทุกข สุขของประชาชนตามอำนาจหน้าที่  เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงอีกวิธีหนึ่ง  โดยการเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง คนยากไร้ และประชาชนภายในเขตเทศบาล


โครงการฝึกซ้อมแผนเตือนภัย ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2558
( 4 / ก.ย. / 2558 )
นายมนัสพนธ์  ธนาสุภาพันธ์  นายอำเภอมวกเหล็ก  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนเตือนภัย ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2558  โดยมีนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก  พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ซึ่งผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ภายในอำเภอมวกเหล็กร่วมรับฟังบรรยาทฤษฎีการเกิดเพลิง การอพยพการหนีไฟออกจากตัวอาคาร  และบรรยายการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฯ  เมื่อวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2558  ณ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก


โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ
( 28 / ส.ค. / 2558 )
อำเภอมวกเหล็ก และเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระรราชสมภพ พระชนมายุ ๘๓ พรรษา ในช่วงเช้าได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  และในภาคคำ่ได้จัดพิธีวางพานพุ่มดอกมะลิ ภายในในมีการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ภายในเขตเทศบาล จากนั้นเป็นการจัดเทียนชัยถวายพระพร  โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมทั้งประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ
( 28 / ส.ค. / 2558 )
นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ  เพื่อปลูกฝังความรู้การดูแลช่องปากและฟันให้กับเด็ก และผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมวกเหล็ก เมือ่วันที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘


โครงการอบรมกฎหมายเพื่อลดอุบัติภัยทางท้องถนนให้แก่ประชาชน
( 18 / มิ.ย. / 2558 )
นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมกฎหมายเพื่อลดอุบัติภัยทางถนนให้แก่ประชาชน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก โดยมีประชาชนที่ได้สมัครทำใบขับขี่ไว้มาลงทะเบียนเพื่อรับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี หลังจากนั้นเป็นการทดสอบข้อเขียนและภาคปฎิบัติ 


โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
( 12 / พ.ค. / 2558 )
นายมนัสพนธ์   ธนาสุภาพันธ์ นายอำเภอมวกเหล็ก เป็นประธานในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานฯ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จากนั้นเป็นการรับฟังการบรรยายจากวิทยากรที่ให้ความรู้ พร้อมทั้งมีกิจกรรมในการมีส่วนร่วมต่างๆ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ และได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานยังพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ณ เทศบาลเมืองพังงา เทศบาลตำบลรัษฎา และเทศบาลนครภูเก็ต ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘


โครงการจัดงานกิจกรรมวันเทศบาล
( 12 / พ.ค. / 2558 )
นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน คณะกรรมการชุมชน และชมรมผู้สูงอายุ ร่วมกันทำบุญเลี้ยงเพลพระเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างเทศบาลกับประชาชน จากนั้นเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเชื่อมสัมพันธ์ และรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหาร


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
( 1 / พ.ค. / 2558 )
นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2559 – 2561) ของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก โดยมีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากร จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มกันระดมความคิดในการจัดทำแผนงานโครงการที่ต้องการบรรจุไว้ในแผนสามปี โดยฝึกอบรมในวันที่ 21 เมษายน 2558 ณ พฤกษาวัลเล่ย์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี


โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์
( 1 / พ.ค. / 2558 )
นายมนัสพนธ์   ธนาสุภาพันธ์ นายอำเภอมวกเหล็ก เป็นประธานในงานประเพณีสงกรานต์ของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ในวันพุธ ที่ 15 เมษายน 2558 ณ วัดมวกเหล็กนอก ซึ่งในช่วงเช้านายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ชมรมผู้สูงอายุ คณะกรรมการชุมชนและประชาชน ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปจากหน้าวัดมวกเหล็กนอกไปยังรอบตลาดสดและกลับมายังวัดมวกเหล็กนอก จากนั้นถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เวลาประมาณ 13.00 นาฬิกา มีการแสดงอนุรักษ์วัฒนธรรมของชมรมผู้สูงอายุ ต่อจากนั้น เวลา 15.00 นาฬิกา พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก


งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เ
( 3 / เม.ย. / 2558 )
นายมนัสพนธ์    ธนาสุภาพันธ์  นายอำเภอมวกเหล็ก  เป็นประธานในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ    5 รอบ 2 เมษายน 2558 สำหรับเทศบาลตำบลมวกเหล็ก นำโดยนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงเข้าร่วมงานจำนวนมาก จากนั้นเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน - พุ่มทอง) และจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงมาร์ชพระเทพของชาวไทย โดยจัดขึ้น ณ บริเวณหอประชุมอำเภอมวกเหล็ก ในวันที่ 2 เมษายน 2558


ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปากพูน
( 3 / เม.ย. / 2558 )
นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ร่วมต้อนรับคณะทัศนศึกษาจากเทศบาลเมืองปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มาศึกษาดูงานในเรื่องการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยรับฟังคำบรรยาย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมวกเหล็ก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558


โครงการติดอาวุธทางปัญญา ประจำปี พ.ศ. 2558
( 3 / เม.ย. / 2558 )
นายมนัสพนธ์   ธนาสุภาพันธ์ นายอำเภอมวกเหล็ก เป็นประธานในโครงการติดอาวุธทางปัญญา ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยมีนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา และผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก ร่วมให้การต้อนรับ ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิด ในภาคค่ำเป็นกิจกรรมนันทนาการ


3.) นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็กรับประทานรางวัลสิงห์ทอง
( 3 / เม.ย. / 2558 )
ฯพณฯ นายอำพล   เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี งานประทานรางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลนักปกครองท้องถิ่นแห่งปี ๒๕๕๘ ซึ่งพิจารณาจากการปฏิบัติงานที่มีศักยภาพ ขยันหมั่นเพียร และมีความซื่อสัตย์สุจริต ฯลฯ โดยรับรางวัลในวันที่ 23 มีนาคม 2558        ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลอินทร์บุรี
( 3 / เม.ย. / 2558 )
นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ร่วมต้อนรับคณะทัศนศึกษาจากเทศบาลตำบลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ที่มาศึกษาดูงานในเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ณ ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558
กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/14 -> [จำนวน 196 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Based on : Maxsite1.10
Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
E-mail: muaklek@muaklek.go.th Website: www.muaklek.go.th > สำหรับผู้ดูแลระบบ <
Power by teeneemuaklek.com