[x] ปิดหน้าต่างนี้
เทศบาล ตำบลมวกเหล็ก
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852

นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี<< กรกฏาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

??????????????????
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 4 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

   ต้องการให้ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก พัฒนาในด้านใด


  1. โครงสร้างพื้นฐาน
  2. การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3. สวัสดิการและสังคม
  4. แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
  5. สาธารณสุข
  6. การบริการประชาชน เริ่มนับ 6 / พ.ย. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
156 คน
สถิติเดือนนี้
7457 คน
สถิติปีนี้
61714 คน
สถิติทั้งหมด
298178 คน
(Show/hide IP)

  


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560
( 15 / พ.ค. / 2560 )
เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก    ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 โดยมีนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ชุมชนในเขตเทศบาล และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีใจรักษ์ต้นไม้ รักษ์ป่าไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินการปลูกต้นตะแบก ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสระบุรี บริเวณริมถนนซอยอดิเรกสาร หมู่ ที่ 9 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 


Big Cleaning Day
( 15 / พ.ค. / 2560 )
เมื่อวันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้ทำกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้แผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนทั่วไปตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการช่วยกันรักษาความสะอาด ซึ่งมีกิจกรรมการกวาดและล้างถนนบริเวณหอนาฬิกา  หน้าตลาดโต้รุ่งเทศบาลตำบลมวกเหล็ก โดยมีนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก นำคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล ร่วมกันทำความสะอาดกวาดและล้างถนน จากนั้นทำกิจกรรม 5 ส ภายในสำนักงานเพื่อความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน


ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาล
( 15 / พ.ค. / 2560 )
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้ประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลฯ โดยมีนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยรวมทั้งสรุปผลการทำงานที่ผ่านมาในรอบเดือนที่ผ่านมา และการเตรียมการในโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในรอบเดือนนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชนในเขตเทศบาล


กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
( 15 / พ.ค. / 2560 )
เนื่องด้วยในวันที่ 24 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก    ได้จัดงานวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ยังได้รวบรวมเงินจากคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย     ติดบ้านติดเตียงในเขตเทศบาลฯ และในวันที่ 28 เมษายน 2560 นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน และ อสม. ในพื้นที่ ได้ร่วมกันออกเยี่ยมเยือนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงพร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจ สร้างความปลาบปลื้มดีใจให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแลเป็นอย่างยิ่ง


ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจาก อบต.วัดเพลง
( 15 / พ.ค. / 2560 )
เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน ครูใหญ่และสมาชิกของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ให้การต้อนคณะทัศนศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ได้จัดทำโครงการพัฒนากายและจิตใจส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้มาศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก จากนั้นมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานด้านต่างๆ ของโรงเรียนผู้สูงอายุ และเยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียนฯ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก


วันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
( 1 / พ.ค. / 2560 )
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดงาน วันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลมวกเหล็ก  นำโดยนายสิทธิวัชร์  หวังสวัดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน และประชาชนร่วมงานจำนวนมาก วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระลึกความเป็นมาของการก่อกำเนิดองค์กรเทศบาล และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองในหน่วยงาน ในช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์ และช่วงบ่ายรดน้ำ   ขอพรคณะผู้บริหาร ภายในงานมีกิจกรรมเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างเทศบาลกับประชาชนในท้องถิ่น


วันสงกรานต์เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
( 25 / เม.ย. / 2560 )
     เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ บริเวณวัดมวกเหล็กนอก   เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอมวกเหล็กให้รู้จักอย่างแพร่หลาย ในภาคเช้าขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูป โดยมีนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน คณะกรรมการชุมชน และประชาชน ร่วมเดินขบวนจากวัดมวกเหล็กนอกไปตามถนนเทศบาล ผ่านหน้าตลาดสดพงษ์สว่างกลับมายังวัดมวกเหล็กนอก จากนั้น มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อาทิ ปิดตาตีหม้อ เตะปี๊บไกล ปีนเสาน้ำมัน แข่งขันกินขนมกะหรี่ปั๊บ
     ในภาคบ่าย ได้รับเกียรติจากนายพลวรรธน์  เทียนชัยมงคล นายอำเภอมวกเหล็ก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และร่วมสรงน้ำพระพร้อมทั้งรดน้ำ ดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก


ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ
( 25 / เม.ย. / 2560 )
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการทำผลิตภัณฑ์จากหนังด้วยมือ โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10-12 และ 18-19 เมษายน 2560 ณ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก โดยมีผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลเข้าร่วมการฝึกอบรม โดยได้รับเกียรติจาก นายบำรุง  จามีกรรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ร่วมโครงการ และนาย  สิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก กล่าวต้อนรับ จากนั้นเป็นการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากหนัง เช่น หมวกคาวบอย เข็มขัด และกระเป๋า เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและจำหน่าย


โครงการเทศบาลสัญจรเยี่ยมเยือนประชาชน
( 25 / เม.ย. / 2560 )
เมื่อวันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก     นำโดยนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการเทศบาลสัญจรเยี่ยมเยือนประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนออกสัญจรเยี่ยมเยือนประชาชนนอกเวลาราชการ โดยให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพรักษาโรคทั่วไป, การนวดแผนไทย, บริการการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า, บริการตัดผม การจำหน่ายสินค้าราคาถูก และอื่นๆอีกมากมาย รวมทั้งยังรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของประชาชน โดยออกสัญจร ณ บริเวณศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ซึ่งมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก


ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหนองหมู
( 12 / เม.ย. / 2560 )
เมื่อวันพุธ ที่ 5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ให้การต้อนคณะทัศนศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ได้จัดทำโครงการสร้างรอยยิ้มเสริมคุณค่าให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  และได้มาศึกษาดูงานแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานด้านต่างๆ  โดยมี   นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานให้การต้อนรับ ณ บริเวณศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลมวกเหล็ก


โครงการคลองสวยน้ำใส
( 10 / เม.ย. / 2560 )
เมื่อวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนทั่วไปตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดูแลรักษาลำน้ำมวกเหล็ก และเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้แสดงตนเป็นตัวอย่างและเป็นแกนนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาลำน้ำมวกเหล็ก
        ได้รับเกียรติจากนายพลวรรธน์  เทียนชัยมงคล นายอำเภอมวกเหล็ก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมคณะผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่มาร่วมโครงการให้การต้อนรับ ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องความสำคัญของลำน้ำมวกเหล็กและสถานการณ์คุณภาพน้ำ การบรรยายเรื่องสารอีเอ็มกับการพัฒนาคุณภาพน้ำ จากนั้นทุกหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งประชาชน ได้ร่วมกันทำความสะอาดลำน้ำมวกเหล็ก เพื่อให้ลำน้ำมวกเหล็กคืนความสดใสและเป็นแหล่งน้ำคู่กับชาวอำเภอมวกเหล็กและนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตลอดไป


ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจาก อบต.ศรีภิรมย์
( 28 / มี.ค. / 2560 )
เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ให้การต้อนคณะทัศนศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมดูงานพัฒนาวิสัยทัศน์และเพิ่มศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ ผู้นำท้องที่ และพนักงาน ซึ่งมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก โดยมีนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็กให้การต้อนรับ ณ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก และโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก


พิธีไหว้ครูนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
( 28 / มี.ค. / 2560 )
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานร่วมกิจกรรม โดยมีนายประยงค์  ลือกิจนา ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุ และนักเรียนผู้สูงอายุให้การต้อนรับ จากนั้นมีพิธีไหว้ครูเพื่อแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครูและร่วมพบปะพูดคุยกัน โดยจัดขึ้นที่โงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก


โครงการติดอาวุธทางปัญญา
( 7 / ก.พ. / 2560 )
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นายสิทธิวัชร์   หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานเปิดงานโครงการติดอาวุธทางปัญญา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่ง คนดี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก พร้อมหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลตำบลมวกเหล็กร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการ โดยมีคณะครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาร่วมต้อนรับ ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา


พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวารและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิ
( 7 / ก.พ. / 2560 )
อำเภอมวกเหล็ก และ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมสัตตมวาร (100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทรา     ธิราช บรมนาถบพิตร โดยนายพลวรรธน์  เทียนชัยมงคล นายอำเภอมวกเหล็ก พร้อมด้วยนายกองค์กรปกครองท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และประชาชนชาวอำเภอมวกเหล็ก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ในวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 17.00 นาฬิกา    ณ ศาลาการเปรียญ วัดมวกเหล็กนอก
    และในวันเสาร์ ที่ 21 มกราคม     2560 เวลา 07.30 นาฬิกา นายพลวรรธน์  เทียนชัยมงคล นายอำเภอมวกเหล็ก พร้อมทั้งนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และประชาชนชาวอำเภอมวกเหล็ก ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเริ่มจากหน้าศูนย์   อปพร. เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ซึ่งมีประชาชนมาร่วมจำนวนมาก
กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/14 -> [จำนวน 200 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Based on : Maxsite1.10
Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
E-mail: muaklek@muaklek.go.th Website: www.muaklek.go.th > สำหรับผู้ดูแลระบบ <
Power by teeneemuaklek.com