[x] ปิดหน้าต่างนี้
เทศบาล ตำบลมวกเหล็ก
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852

นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี<< พฤศจิกายน 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

??????????????????
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 4 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

   ต้องการให้ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก พัฒนาในด้านใด


  1. โครงสร้างพื้นฐาน
  2. การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3. สวัสดิการและสังคม
  4. แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
  5. สาธารณสุข
  6. การบริการประชาชน เริ่มนับ 6 / พ.ย. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 6 IP
ขณะนี้
6 คน
สถิติวันนี้
174 คน
สถิติเดือนนี้
5837 คน
สถิติปีนี้
97440 คน
สถิติทั้งหมด
222302 คน
(Show/hide IP)

  


วันท้องถิ่นไทย
( 3 / เม.ย. / 2558 )
นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลตำบลมวกเหล็ก คณะกรรมการชุมชนและประชาชน ชมรมผู้สูงอายุ และ อปพร.รุ่นที่ 4 ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ซึ่งจัดขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ซึ่งทุกวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลแห่งแรกขึ้นที่ตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร อันถือเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของชาติไทย ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่น รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย


7.) โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
( 11 / ก.พ. / 2558 )
นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุให้เกิดระบบดี รวมทั้งให้มีการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ในวันที่ 10 – 11 ก.พ. 58


6.) โครงการแก้ไขเด็กวัยเรียนและเยาวชนในสถานศึกษาให้ห่างไกลยาเสพติดและติดเกมส์ด้วยกีฬาแบ
( 11 / ก.พ. / 2558 )
นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขเด็กวัยเรียนและเยาวชนในสถานศึกษาให้ห่างไกลยาเสพติดและติดเกมส์ด้วยกีฬาแบดมินตัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้ห่างไกลจากยาเสพติด และการติดเกมส์โดยจัดอบรม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 58


5.) ต้อนรับคณะทัศนศึกษาจากเทศบาลตำบลเขาน้อย
( 11 / ก.พ. / 2558 )
นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ร่วมต้อนรับคณะทัศนศึกษาจากเทศบาลตำบลเขาน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มาศึกษาดูงานในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ไปศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรมวกเหล็ก เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558


4.) โครงการเทศบาลสัญจรเยี่ยมเยือนประชาชน
( 11 / ก.พ. / 2558 )
นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ออกสัญจรเยี่ยมเยือนประชาชนนอกเวลาราชการ ครั้งที่ 2 โดยให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพ, การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยัก การนวดแผนไทย, การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า, บริการตัดผม การจำหน่ายสินค้าราคาถูก และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งมีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยออกสัญจร ณ บริเวณหน้าวัดมวกเหล็กนอก เมื่อวันพุธ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558


3.) โครงการส่งเสริมสุขภาพกีฬาเปตอง
( 11 / ก.พ. / 2558 )
นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพกีฬาเปตองของชมรมผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีในชมรม และเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จากนั้นเป็นการแข่งขันกันระหว่างทีมคณะผู้บริหารและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โดยจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาออกกำลังกายเทศบาลตำบลมวกเหล็ก เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558


2.) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 4
( 11 / ก.พ. / 2558 )
นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 4 ในวันที่ 26 มกราคม 2558 จากนั้นเป็นการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติระหว่างวันที่ 26 – 30 มกราคม 2558 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้กับสมาชิก อปพร. ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 60 คน


ต้อนรับคณะทัศนศึกษาจากเทศบาลตำบลนายาง
( 11 / ก.พ. / 2558 )
นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ร่วมต้อนรับคณะทัศนศึกษาจากเทศบาลตำบลนายาง จังหวัดเพชรบุรี ที่มาศึกษาดูงานในด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 58


วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘
( 12 / ม.ค. / 2558 )
นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก  เป็นประธาน
เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ  ๒๕๕๘  วันเสาร์ที่  ๑๐  มกราคม ๒๕๕๘
ณ หอประชุมศาลเจ้าพ่อมวกเหล็ก  ภายในงานผู้ปกครองได้พาบุตรหลาน
มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ  มากมาย


ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2558
( 12 / ม.ค. / 2558 )
นายภัลลพ  พิลา  นายอำเภอมวกเหล็ก พร้อมภริยา  ได้ร่วมทำบุญตักบาตรร่วมตักบาตรขาวสาร อาหรแห้ง  เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดยมีนายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  ตลอดจนพ่อค้า  ประชาชน ร่วมตักบาตรเป็นจำนวนมาก  โดยเริ่มตั้งแต่  บริเวณหน้าวัดมวกเหล็กนอก ผ่านตลาดสดพงษ์สว่าง ถึง หน้าธนาคารออมสิน  เมื่อวันที่  1 มกราคม 2558โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน
( 12 / ม.ค. / 2558 )
โครงการเวทีประชาชมหมู่บ้าน/ชุมชน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพื่อจัดทำแผนชุมชน)
ระหว่างวันที่ ๒๕, ๒๖, ๒๗  พฤศจิกายน , ๑, ๒, ๓ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗  เทศบาลตำบลมวกเหล็ก จ.สระบุรี


วันพ่อแห่งชาติ
( 12 / ม.ค. / 2558 )
อำเภอมวกเหล็กร่วมกับเทศบาลมวกเหล็ก ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช วันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  ในภาคเช้า  ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล  ณ หอประชุมอำเภอมวกเหล็ก  ในภาคค่ำ ณ บริเวณตลาดโต้รุ่งเทศบาลตำบลมวกเหล็ก  ชมการแสดงของนักเรียน นักศึกษา ภายในเขตเทศบาลฯ และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักกระ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพร  เพื่อเป็นการแสดงออกความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 


ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
( 26 / ธ.ค. / 2557 )
นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก  ได้มีการจัดสรรงบประมาณ
 เพื่อดำเนินปรับปรุงและก่อนสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมวกเหล็ก เช่น
ก่อสร้างโครงหลังคาพร้อมปูหญ้าเทียม  และก่อสร้างห้องน้ำ  เป็นต้น


วันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
( 7 / พ.ย. / 2557 )
เมื่อวันที่  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เทศบาลตำบลมวกเหล็ก  นำโดย
นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก  พร้อมคณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล  ได้ร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๗  ณ  วัดมวกเหล็กนอก
 เพื่อเป็นการสืบสารวัฒนธรรมไทย  โดยได้รับเกียรติจาก นายภัลลพ  พิลา  นายอำเภอมวกเหล็ก
 เป็นประธานในการเปิดงานดังกล่าว  ภายในงานมีการประกวดกระทง  หนูน้อยนพมาศ  
และนางนพมาศ ชิงเงินรางวัลและถ้วยรางวัลเกียรติยศ  พร้อมรบชมการแสดงของวงดนตรี
 มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก


ข่าวประชาสัมพันธ์
( 7 / พ.ย. / 2557 )
นายสิทธิวัชร์  หวังสวัสดิ์  นายกเทศมนตรี  ได้จัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก 
เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้  เช่น  การมอบถึงยังชีพ  เป็นต้น
กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/14 -> [จำนวน 196 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Based on : Maxsite1.10
Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
E-mail: muaklek@muaklek.go.th Website: www.muaklek.go.th > สำหรับผู้ดูแลระบบ <
Power by teeneemuaklek.com