[x] ปิดหน้าต่างนี้
เทศบาล ตำบลมวกเหล็ก
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852

นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี<< มกราคม 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

??????????????????
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 5 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

   ต้องการให้ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก พัฒนาในด้านใด


  1. โครงสร้างพื้นฐาน
  2. การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3. สวัสดิการและสังคม
  4. แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
  5. สาธารณสุข
  6. การบริการประชาชน เริ่มนับ 6 / พ.ย. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 5 IP
ขณะนี้
5 คน
สถิติวันนี้
313 คน
สถิติเดือนนี้
6233 คน
สถิติปีนี้
6233 คน
สถิติทั้งหมด
354978 คน
(Show/hide IP)
ข่าวประกวดราคา การจัดซื้อ จัดจ้าง

18 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประกวดราคา การจัดซื้อ จัดจ้าง
ราคากลาง
ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าเขตเทศบาลและที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สบ ๓๕๕ (บางส่วน)   คลิก
22 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประกวดราคา การจัดซื้อ จัดจ้าง
ราคากลาง
จ้างตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางในเขตเทศบาลฯ  บริเวณถนนเทศบาล ๑ หมู่ที่ ๑,๙ ตำบลมิตรภาพ และถนนเทศบาล ๑  หมู่ที่ ๓ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี    คลิก
17 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประกวดราคา การจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก
16 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประกวดราคา การจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
ประกวอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ ถนนเทศบาล 1 (บริเวณหน้าป้อมตำรวจ) หมู่ที่ 9 ตำบลมิตรภาพ  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี  ด้วยวิธีประกวอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    คลิก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณเกาะกลางถนน (เกาะช้าง)  หมู่ที่ 9 ตำบลมิตรภาพ  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี  ด้วยวิธีประกวอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    คลิก
10 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประกวดราคา การจัดซื้อ จัดจ้าง
ราคากลาง
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑   คลิก
7 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประกวดราคา การจัดซื้อ จัดจ้าง
ราคากลาง
1. โครงการฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสวัสดิการสังคม
2.  โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักปลัดเทศบาลตำบลมวกเหล็ก

3 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประกวดราคา การจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  บริเวณเกาะกลางถนน (เกาะช้าง) หมู่ที่  9  ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิก
23 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประกวดราคา การจัดซื้อ จัดจ้าง
ราคากลาง
ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ  พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเกาะกลางถนน (เกาะช้าง)  หมู่ที่ 9 ตำบลมิตรภาพ  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี   คลิก
20 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประกวดราคา การจัดซื้อ จัดจ้าง
ราคากลาง
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอล  ขนาดไม่น้อยกว่า 1.21 เมตร  x  2.97  เมตร  พร้อมติดตั้ง จำนวน  1  ป้าย  คลิก
19 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประกวดราคา การจัดซื้อ จัดจ้าง
ราคากลาง
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำถนนสายเทศบาล 1  (บริเวณหน้าป้อมตำรวจ)  หมู่ที่ 9 ตำบลมิตรภาพ  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี  คลิก
10 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประกวดราคา การจัดซื้อ จัดจ้าง
ราคากลาง
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและป้ายชื่อเทศบาลตำบลมวกเหล็ก   คลิก
30 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประกวดราคา การจัดซื้อ จัดจ้าง
ราคากลาง
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาดูแลสวนสาธารณะ  ภายในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก   คลิก
29 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประกวดราคา การจัดซื้อ จัดจ้าง
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง
จ้างก่อสร้างโครางการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  และปรับปรังภูมิทัศน์โดยรอบพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณเกาะกลางถนน (เกาะช้าง) หมู่ที่ 9 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   คลิก
27 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประกวดราคา การจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   คลิก
15 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประกวดราคา การจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกาศราคา (e-Bidding)
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาล  ด้วยวิธีประกาวดราคาดิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิก
2 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประกวดราคา การจัดซื้อ จัดจ้าง
ราคากลาง
การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า  ๑.๒๑  เมตร x ๒.๙๗  เมตร  พร้อมติดตั้ง  จำนวน  ๑  ป้าย  คลิก
2 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประกวดราคา การจัดซื้อ จัดจ้าง
ราคากลางและร่างขอบเขตงาน
โครงการติดตัั้งระบบเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาลฯ    คลิก
- แบบแปลนจุดติดตั้งระบบเสียงไร้สาย  คลิก  
2 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประกวดราคา การจัดซื้อ จัดจ้าง
ราคากลาง
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ  พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเกาะกลางถนน (เกาะช้าง)   หมู่ที่ 9 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก      คลิก
-  สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   คลิก
20 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประกวดราคา การจัดซื้อ จัดจ้าง
ราคากลาง
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 4 คัน เป็นระยะเวลา 4 วัน   คลิก
1 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประกวดราคา การจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
จ้างเหมารถยนต์ปรับอกาศชั้น 1   คลิก

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


Based on : Maxsite1.10
Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
E-mail: muaklek@muaklek.go.th Website: www.muaklek.go.th > สำหรับผู้ดูแลระบบ <
Power by teeneemuaklek.com