[x] ปิดหน้าต่างนี้
เทศบาล ตำบลมวกเหล็ก
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
นายวินัย เจริญเมืองเพรียว
ปลัดเทศบาล ปฎฺบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก<< เมษายน 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

??????????????????
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

   ต้องการให้ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก พัฒนาในด้านใด


  1. โครงสร้างพื้นฐาน
  2. การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3. สวัสดิการและสังคม
  4. แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
  5. สาธารณสุข
  6. การบริการประชาชน เริ่มนับ 6 / พ.ย. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
65 คน
สถิติเดือนนี้
3388 คน
สถิติปีนี้
27514 คน
สถิติทั้งหมด
640238 คน
(Show/hide IP)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

14 / ก.ค. / 2563 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   คลิก
9 / ก.ค. / 2563 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน  เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  คลิก
17 / ก.ย. / 2562 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ   คลิก
3 / ม.ค. / 2562 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
การยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
21 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
การยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
9 / ม.ค. / 2560 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
การยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560  คลิก
4 / ส.ค. / 2559 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่้วไป  คลิก
22 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
การยื่นแบบและการชำระภาษี  ประจำปี 2559      คลิก
16 / พ.ย. / 2558 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล  จากสายงานผู็ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก  คลิก
16 / พ.ย. / 2558 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก คลิก
16 / พ.ย. / 2558 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก การสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก     คลิก
16 / พ.ย. / 2558 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นฯ
กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกฯ  และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ (สัมภาษณ์)     คลิก
20 / ต.ค. / 2558 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
ริบหลักประกันสัญญา   คลิก
7 / ต.ค. / 2558 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
-   รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก  คลิก
-  ผนวก- ก     คลิก
-  ผนวก- ข     คลิก
-  ผนวก- ค     คลิก
-  ผนวก- ง     คลิก
-  ผนวก- จ     คลิก
-  ผนวก- ฉ     คลิก
-  ประวัติการรับราชการ     คลิก
28 / ก.ย. / 2558 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก  คลิก
15 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า แสดงถึงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่ามกันตั้งปฏิฑานความดี  และทำความปณิธานความดีนั้น  เพื่อถวยแต่พระบาทสมเด็ยพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระรามราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์    http://www.panithand.com/1 / พ.ค. / 2558 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาพิจารณ์)
เกี่ยวกับโครงการสร้างระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเป็น
เชื้อเพลิงขยะ (RDF) และปุ๋ยอินทรีย์      คลิกดูข้อมูล
3 / พ.ย. / 2557 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
28 / ต.ค. / 2557 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานขนส่งสระบุรี
24 / ต.ค. / 2557 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบัญญัติ
การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรงท้องที่ พ.ศ. 2557   คลิกดูข้อมูล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน

งบประมาณ
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก

แผนดำเนินงานประจำปี

รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน
ประจำรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี

รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจ
การให้บริการ


คู่มือ หรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม

เอกสารดาวโหลด


E-Service
ONE STOP SERVICE

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปการจัดซื้อ จัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี


นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฎิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
Based on : Maxsite1.10
Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
E-mail: muaklek@muaklek.go.th Website: www.muaklek.go.th > สำหรับผู้ดูแลระบบ <
Power by teeneemuaklek.com