[x] ปิดหน้าต่างนี้
เทศบาล ตำบลมวกเหล็ก
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852

นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี<< กันยายน 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

??????????????????
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 4 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

   ต้องการให้ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก พัฒนาในด้านใด


  1. โครงสร้างพื้นฐาน
  2. การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3. สวัสดิการและสังคม
  4. แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
  5. สาธารณสุข
  6. การบริการประชาชน เริ่มนับ 6 / พ.ย. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
309 คน
สถิติเดือนนี้
7931 คน
สถิติปีนี้
79825 คน
สถิติทั้งหมด
204687 คน
(Show/hide IP)
แผนการพัฒนาและงบประมาณ

28 / ส.ค. / 2560 : แผนการพัฒนาและงบประมาณ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2566) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1   คลิก
3 / พ.ค. / 2560 : แผนการพัฒนาและงบประมาณ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
การติดตามและประเมินผลแผนะพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ปีจำปี 2560 รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2890)
8 / มี.ค. / 2560 : แผนการพัฒนาและงบประมาณ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
การรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก  คลิก
7 / ก.พ. / 2560 : แผนการพัฒนาและงบประมาณ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มติม ฉบับที่ 1  คลิก
30 / พ.ย. / 2559 : แผนการพัฒนาและงบประมาณ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ประจำปี พ.ศ. 2559     คลิก

ให้ใช้แผนการดำเนินงาน  ประเมินงบประมาณ พ.ศ. 2560    คลิก

ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   คลิก
14 / ต.ค. / 2559 : แผนการพัฒนาและงบประมาณ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี และรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  คลิก
30 / ก.ย. / 2559 : แผนการพัฒนาและงบประมาณ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  คลิก
12 / ก.ย. / 2559 : แผนการพัฒนาและงบประมาณ
ประกาศราคากลาง
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คลิก
9 / มิ.ย. / 2559 : แผนการพัฒนาและงบประมาณ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)    คลิก

ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติม  ฉบับที่  ๒    คลิก
9 / ก.พ. / 2559 : แผนการพัฒนาและงบประมาณ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1   คลิก
28 / ธ.ค. / 2558 : แผนการพัฒนาและงบประมาณ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก   คลิก
3 / ธ.ค. / 2558 : แผนการพัฒนาและงบประมาณ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ประจำป พ.ศ. 2558   คลิก
13 / พ.ย. / 2558 : แผนการพัฒนาและงบประมาณ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2558      คลิก

รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2558      คลิก
20 / ต.ค. / 2558 : แผนการพัฒนาและงบประมาณ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    คลิ๊ก

รายกงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง    คลิ๊ก
29 / ก.ย. / 2558 : แผนการพัฒนาและงบประมาณ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  คลิก
15 / ก.ย. / 2558 : แผนการพัฒนาและงบประมาณ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
9 / ก.ย. / 2558 : แผนการพัฒนาและงบประมาณ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๖) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒  

ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๖) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓

30 / มิ.ย. / 2558 : แผนการพัฒนาและงบประมาณ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  คลิก
9 / มี.ค. / 2558 : แผนการพัฒนาและงบประมาณ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
การรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาลของนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก  คลิก
26 / ก.พ. / 2558 : แผนการพัฒนาและงบประมาณ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  ๑   
ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) เพิ่มเติม  ฉบับที่  ๒  

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


Based on : Maxsite1.10
Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
E-mail: muaklek@muaklek.go.th Website: www.muaklek.go.th > สำหรับผู้ดูแลระบบ <
Power by teeneemuaklek.com