[x] ปิดหน้าต่างนี้
เทศบาล ตำบลมวกเหล็ก
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรี<< มกราคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

??????????????????
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

   ต้องการให้ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก พัฒนาในด้านใด


  1. โครงสร้างพื้นฐาน
  2. การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3. สวัสดิการและสังคม
  4. แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
  5. สาธารณสุข
  6. การบริการประชาชน เริ่มนับ 6 / พ.ย. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
276 คน
สถิติเดือนนี้
4057 คน
สถิติปีนี้
4057 คน
สถิติทั้งหมด
616781 คน
(Show/hide IP)
ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลฯ  
 

ข้อมูลพื้นฐานสำคัญ

{ ด้านเศรษฐกิจ

                สภาพเศรษฐกิจ ประชากรในเขตเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ประกอบอาชีพค้าขายและ
รับจ้างเป็นส่วนมาก และบางส่วนมีการปศุสัตว์เลี้ยงโคนมและโคเนื้อ โดยมีสินค้าที่สร้างชื่อเสียง
ได้แก่ นมสด เนื้อ หมูหวานเค็ม  ขนมกะหรี่ปั๊บ  องุ่นสด  และน้ำองุ่น

การพาณิชยกรรมและบริการ

                                - ธนาคาร                                                                        แห่ง

                                - สถานีบริการน้ำมัน                                                        แห่ง

                                - ตลาดสด                                                                       แห่ง

                                - ตลาดโต้รุ่ง                                                             ๑       แห่ง

                                - ตลาดนัด                                                                       แห่ง

                                - ร้านค้าทั่วไป                                                     ๓๑๕       ร้าน

การท่องเที่ยว

๑.  เทศบาลตำบลมวกเหล็ก  มีแหล่งท่องเที่ยว     แห่ง   ได้แก่ น้ำตกมวกเหล็กเป็นห้วย

ที่มีแก่งหินอยู่กลางน้ำไหลเป็นเชิงชั้นสูงประมาณ ๑๐   เมตร   มีพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดสวยงาม
         มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมาก

                                ๒. ช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวประมาณเดือน ตุลาคม- มกราคมของทุกปี จัดให้มี
การปลูกต้นทานตะวันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลเป็นประจำทุกปี

<span style="mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi;" angsana="" wingdings;"="" symbol;="" new";="" "angsana="">{ ด้านสังคม

                ประชากร

                        - จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ   ๓,๒๗๘   หลังคาเรือน

- ความหนาแน่นของประชากร   ๑,๕๒๕   คน / ตารางกิโลเมตร

                                - มีประชากรทั้งหมด  ๖,๘๖๔    คน     แบ่งเป็น

หมายเหตุ   ข้อมูล ณ  วันที่   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ / งานทะเบียนราษฎร

- เทศบาลตำบลมวกเหล็กมีชุมชนทั้งหมด              ชุมชน   ได้แก่

                                    ๑.  ชุมชนโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก            ๒.  ชุมชนวัดมวกเหล็กนอก            

                                    ๓.  ชุมชนมิตรใหม่                                       ๔.  ชุมชนนกแซงแซว 

๕.  ชุมชนศาลเจ้าพ่อมวกเหล็ก                    ๖.  ชุมชนข้างโรงพัก

                        - สนามกีฬาเอนกประสงค์                                         แห่ง
                       
- ลานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง                        แห่ง
                - ศูนย์ออกกำลังกาย(ฟิตเน็ต)                       แห่ง
    
         

แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน

งบประมาณ
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก

แผนดำเนินงานประจำปี

รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน
ประจำรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี

รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจ
การให้บริการ


คู่มือ หรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม

เอกสารดาวโหลด


E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปการจัดซื้อ จัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี


นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฎิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
Based on : Maxsite1.10
Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
E-mail: muaklek@muaklek.go.th Website: www.muaklek.go.th > สำหรับผู้ดูแลระบบ <
Power by teeneemuaklek.com