ชื่อ - นามสกุล :
นายวินัย เจริญเมืองเพรียว
ตำแหน่ง :
ปลัดเทศบาล ปฎฺิบัติหน้าที่
หน้าที่ :
นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก 081-8515895
ที่อยู่ :
Telephone :
093-546224
Email :
กลุ่ม / แผนก :
คณะผู้บริหาร