ชื่อ - นามสกุล :
นายสหชัยพล มันทิกะ
ตำแหน่ง :
ประธานสภา/สมาชิกสภาเทศบาลฯ (เขต 1)
หน้าที่ :
ที่อยู่ :
231 หมู่ที่ 3 ต.มวกหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบ
Telephone :
0991133821
Email :
กลุ่ม / แผนก :
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก