ชื่อ - นามสกุล :
นายกิตติพงษ์ ฉายาวัฒนะ
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก (เขต 1)
หน้าที่ :
ที่อยู่ :
279 หมู่ที่3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระ
Telephone :
0841184679
Email :
กลุ่ม / แผนก :
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก