ชื่อ - นามสกุล :
นายวิพล อนันทยานนท์
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก (เขต 2)
หน้าที่ :
ที่อยู่ :
143/24-25 หมูู่ที่ 3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.
Telephone :
0868137018
Email :
กลุ่ม / แผนก :
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก