ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญชนะ จารย์ปัญญา
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก (เขต 2)
หน้าที่ :
ที่อยู่ :
432 หมู่ที่ 9 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบ
Telephone :
0843590725
Email :
กลุ่ม / แผนก :
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก