ชื่อ - นามสกุล :
นายเวนิช ชะเอมเทศ
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก (เขต 2)
หน้าที่ :
ที่อยู่ :
48/2 หมู่ที่ 1 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบ
Telephone :
0945153556
Email :
กลุ่ม / แผนก :
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก