ชื่อ - นามสกุล :
นายสุกรี สารพล
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก (เขต 2)
หน้าที่ :
ที่อยู่ :
363 หมู่ที่ 3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระ
Telephone :
0897624587
Email :
กลุ่ม / แผนก :
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก