[x] ปิดหน้าต่างนี้
เทศบาล ตำบลมวกเหล็ก
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
นายวินัย เจริญเมืองเพรียว
ปลัดเทศบาล ปฎฺบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก<< พฤษภาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

??????????????????
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

   ต้องการให้ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก พัฒนาในด้านใด


  1. โครงสร้างพื้นฐาน
  2. การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3. สวัสดิการและสังคม
  4. แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
  5. สาธารณสุข
  6. การบริการประชาชน เริ่มนับ 6 / พ.ย. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
93 คน
สถิติเดือนนี้
3791 คน
สถิติปีนี้
38026 คน
สถิติทั้งหมด
650750 คน
(Show/hide IP)เปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีแ
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้ดำเนินการเก็บขยะในครัวเรือนของประชาชนภายในเขตเทศบาล
งานเทศกาลตำนานคาวบอยมวกเหล็ก ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ 2564
งานพิธีเปิดอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก (แห่งใหม่)
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ขื่อ Video::เลือกตั้งวิถีใหม่ ปลอดภัย ใช้สิทธิ ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง มาทำความเข้าใจกันเถอะครับทุกคน
ขื่อ Video::ขอเชิญชวนชาวเทศบาลตำบลมวกเหล็กร่วมใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.
ขื่อ Video::มาเที่ยวมวกเหล็กกันเถอะ มาสัมผัสวิถีชีวิตสไตล์คาวบอย พร้อมกับแหล่งท่องเที่ยวสุขใจใกล้เมืองกรุง
ขื่อ Video::วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
Videoทัังหมด

13 / พ.ค. / 2564 : โดย เทศบาลฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
    ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน  และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) จังหวัดมุกดาหาร   คลิก
11 / พ.ค. / 2564 : โดย เทศบาลฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
    มาตราป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19) ว่าด้วยการงดปฏิบัติศาสนกิจและกิจรรมในเดือนรอมฎอนที่มัสยิต( ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔   คลิก
11 / พ.ค. / 2564 : โดย เทศบาลฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
    การแอบอ้างเชิญขวนให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์โดยนิติบุคคลซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  คลิก

28 / ธ.ค. / 2563 : โดย เทศบาลฯ
การประชุมสภาเทศบาล
    การประชุมสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยทีสี่ ประจำปี ๒๕๖๓  วันที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓   คลิก

27 / ส.ค. / 2563 : โดย เทศบาลฯ
การประชุมสภาเทศบาล
    การประชุมสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ครั้งที่ ๒  ประจำปี ๒๕๖๓  วันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓   คลิก

14 / ส.ค. / 2563 : โดย เทศบาลฯ
การประชุมสภาเทศบาล
    การประชุมสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ประจำปี ๒๕๖๓  วันที่  ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๖๓   คลิก


3 / ส.ค. / 2563 : โดย เทศบาลฯ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
    การยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ ในการขออนุญาตของทางราชการ (เพิ่มเติม) คลิก

13 / ก.ค. / 2563 : โดย เทศบาลฯ
รายงาน
    การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ -วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒)  คลิก
29 / เม.ย. / 2563 : โดย เทศบาลฯ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
    การยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน  หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ ในการขออนุญาตของทางราชการ   คลิก

5 / ก.พ. / 2564 : โดย เทศบาลฯ
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
    ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก คลิก
23 / ธ.ค. / 2563 : โดย เทศบาลฯ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
    ภาษีป้ายอัตราใหม่  กำหนดให้อัตราภาษีป้ายมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2566  คลิก

7 / ธ.ค. / 2563 : โดย เทศบาลฯ
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
    รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คลิก


แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน

งบประมาณ
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก

แผนดำเนินงานประจำปี

รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน
ประจำรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี

รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจ
การให้บริการ


คู่มือ หรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม

เอกสารดาวโหลด


แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปการจัดซื้อ จัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี


นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฎิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
Based on : Maxsite1.10
Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
E-mail: muaklek@muaklek.go.th Website: www.muaklek.go.th > สำหรับผู้ดูแลระบบ <
Power by teeneemuaklek.com