[x] ปิดหน้าต่างนี้
เทศบาล ตำบลมวกเหล็ก
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก
0832896599


<< สิงหาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

??????????????????

หัวข้อ * :
ชื่อ-สกุล* :
อีเมล์ * :
เบอร์โทร* :
รายละเอียด * : เริ่มนับ 6 / พ.ย. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 12 IP
ขณะนี้
12 คน
สถิติวันนี้
345 คน
สถิติเดือนนี้
3426 คน
สถิติปีนี้
75986 คน
สถิติทั้งหมด
809529 คน
(Show/hide IP)
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  
>> กิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก ประจำปี พ.ศ. 2565 ( 30 / มิ.ย. / 2565 )

     วันนี้ (14 มิถุนายน 2565) นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก พร้อมนายไพโรจน์ ห้วยหงษ์ทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน, พนักงาน, คณะกรรมการชุมชน และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก ประจำปี พ.ศ. 2565  ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภายในอำเภอมวกเหล็ก นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์การปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก โดยเริ่มเดินขบวนจากหน้าศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ผ่านตลาดสดพงษ์สว่าง ไปยังสวนรุกขชาติมวกเหล็ก หลังจากเดินขบวน จากนั้นร่วมงานวันอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก โดยได้รับเกียรติจากนายรณรงค์  เทพรักษ์ นายอำเภอมวกเหล็ก ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และนายปกครอง ทองเนื้อแข็ง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม โดยมีส่วนราชการ กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมนิทรรศการต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยจัดกิจกรรม ณ สวนรุกขชาติน้ำตกมวกเหล็ก
  
[ รายละเอียดู ]
(30 / มิ.ย. / 2565)
[ รายละเอียดู ]
(30 / มิ.ย. / 2565)
[ รายละเอียดู ]
(30 / มิ.ย. / 2565)
[ รายละเอียดู ]
(30 / มิ.ย. / 2565)
[ รายละเอียดู ]
(30 / มิ.ย. / 2565)
[ รายละเอียดู ]
(30 / มิ.ย. / 2565)
[ รายละเอียดู ]
(30 / มิ.ย. / 2565)
[ รายละเอียดู ]
(30 / มิ.ย. / 2565)
[ รายละเอียดู ]
(30 / มิ.ย. / 2565)
[ รายละเอียดู ]
(30 / มิ.ย. / 2565)
[ รายละเอียดู ]
(30 / มิ.ย. / 2565)
[ รายละเอียดู ]
(30 / มิ.ย. / 2565)
[ รายละเอียดู ]
(30 / มิ.ย. / 2565)
[ รายละเอียดู ]
(30 / มิ.ย. / 2565)
[ รายละเอียดู ]
(30 / มิ.ย. / 2565)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 -> [จำนวน 63 รูปภาพ]
<< 1 2 3 4 5 >>

แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน

งบประมาณ
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก

แผนดำเนินงานประจำปี

รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน
ประจำรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี

รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจ
การให้บริการ


คู่มือ หรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม

เอกสารดาวโหลด


แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปการจัดซื้อ จัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี


นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


นโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฎิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน


หมู่ที่ 1
ตำบลมิตรภาพ

หมู่ที่ 9
ตำบลมิตรภาพ

หมู่ที่ 3
ตำบลมวกเหล็ก

Based on : Maxsite1.10
Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
E-mail: saraban-muaklek@lgo.mail.go.th Website: www.muaklek.go.th > สำหรับผู้ดูแลระบบ <
Power by teeneemuaklek.com