[x] ปิดหน้าต่างนี้
เทศบาล ตำบลมวกเหล็ก
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
นายวินัย เจริญเมืองเพรียว
ปลัดเทศบาล ปฎฺบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก<< พฤษภาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

??????????????????
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

   ต้องการให้ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก พัฒนาในด้านใด


  1. โครงสร้างพื้นฐาน
  2. การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3. สวัสดิการและสังคม
  4. แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
  5. สาธารณสุข
  6. การบริการประชาชน เริ่มนับ 6 / พ.ย. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
93 คน
สถิติเดือนนี้
3791 คน
สถิติปีนี้
38026 คน
สถิติทั้งหมด
650750 คน
(Show/hide IP)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

13 / พ.ค. / 2564 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน  และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) จังหวัดมุกดาหาร   คลิก
11 / พ.ค. / 2564 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตราป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19) ว่าด้วยการงดปฏิบัติศาสนกิจและกิจรรมในเดือนรอมฎอนที่มัสยิต( ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔   คลิก
11 / พ.ค. / 2564 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแอบอ้างเชิญขวนให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์โดยนิติบุคคลซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  คลิก
11 / พ.ค. / 2564 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ   คลิก
3 / พ.ค. / 2564 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปิดประกาศ ๓๐ วัน แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๕๔  และกฎหมายให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘   คลิก
28 / เม.ย. / 2564 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔  และครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔    คลิก
27 / เม.ย. / 2564 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   คลิก
27 / เม.ย. / 2564 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี ๒"  คลิก
26 / เม.ย. / 2564 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอส่งประกาศการกำหนดระบบคิวการเข้ารับบริการงานทะเบียนและบัติประจำตัวประชาชนเป็นรายตำบล  ของอำเภอมวกเหล็ก  คลิก
26 / เม.ย. / 2564 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัย   คลิก
16 / เม.ย. / 2564 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลตำบลมวกเหล็ก   คลิก
5 / เม.ย. / 2564 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การระวังอันตรายจากไฟฟ้าช่วงลมพายุฤดูร้อน   คลิก
1 / เม.ย. / 2564 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมการปกครองขยายกำหนดเวลาทำบัตรประชาชน  ถึงวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๔   คลิก
14 / ก.ค. / 2563 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   คลิก
9 / ก.ค. / 2563 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน  เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  คลิก
17 / ก.ย. / 2562 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ   คลิก
3 / ม.ค. / 2562 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
การยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
21 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
การยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
9 / ม.ค. / 2560 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
การยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560  คลิก
4 / ส.ค. / 2559 : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่้วไป  คลิก

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน

งบประมาณ
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก

แผนดำเนินงานประจำปี

รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน
ประจำรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี

รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจ
การให้บริการ


คู่มือ หรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม

เอกสารดาวโหลด


แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปการจัดซื้อ จัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี


นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฎิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
Based on : Maxsite1.10
Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
E-mail: muaklek@muaklek.go.th Website: www.muaklek.go.th > สำหรับผู้ดูแลระบบ <
Power by teeneemuaklek.com