[x] ปิดหน้าต่างนี้
เทศบาล ตำบลมวกเหล็ก
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก
0832896599


<< มิถุนายน 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

??????????????????

หัวข้อ * :
ชื่อ-สกุล* :
อีเมล์ * :
เบอร์โทร* :
รายละเอียด * : เริ่มนับ 6 / พ.ย. / 2554
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
93 คน
สถิติเดือนนี้
6452 คน
สถิติปีนี้
66258 คน
สถิติทั้งหมด
799801 คน
(Show/hide IP)
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ประวัติเทศบาลตำบลมวกเหล็ก  
 


     สภาพทั่วไป

            เทศบาลตำบลมวกเหล็ก เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลมีชื่อว่า สุขาภิบาลมวกเหล็ก ประกาศจัดตั้ง
เป็นสุขาภิบาลตามกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๐๕ และได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒  เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้รับการยกฐานะ จาก สุขาภิบาลตาม พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่  ๑๑๖  ตอนที่  ๙  ก  ลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๒ เทศบาลตำบลมวกเหล็ก

  1. ด้านกายภาพ
๑.๑ ที่ตั้งของสำนักงานเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
สำนักงานเทศบาลตำบลมวกเหล็ก  ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสระบุรี  ห่างจากตัวจังหวัดสระบุรี ประมาณ ๓๘ กิโลเมตร และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ  ๑๔๖  กิโลเมตร 
                   อาณาเขต
                    ทิศเหนือ          มีอาณาเขตติดต่อกับ อบต.มวกเหล็ก  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 
                    ทิศใต้             มีอาณาเขตติดต่อกับ อบต.มิตรภาพ  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี
                    ทิศตะวันออก     มีอาณาเขตติดต่อกับ อบต.พญาเย็น  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
                    ทิศตะวันตก      มีอาณาเขตติดต่อกับ อบต.มิตรภาพและอบต.มวกเหล็ก  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 
เขตพื้นที่การปกครองเทศบาลตำบลมวกเหล็ก  จำนวน  ๔.๕  ตารางกิโลเมตร
ชุมชนของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก  จำนวน  ๘  ชุมชน ดังนี้
ชุมชนที่  ๑  ชุมชนโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก         (หมู่ที่  ๓  ตำบลมวกเหล็ก) 
ชุมชนที่  ๒  ชุมชนวัดมวกเหล็กนอก                     (หมู่ที่  ๓  ตำบลมวกเหล็ก) 
ชุมชนที่  ๓  ชุมชนศาลเจ้าพ่อมวกเหล็ก               (หมู่ที่  ๑  ตำบลมิตรภาพ)
ชุมชนที่  ๔  ชุมชนมิตรใหม่                                 (หมู่ที่  ๙  ตำบลมิตรภาพ)
ชุมชนที่  ๕  ชุมชนนกแซงแซว                            (หมู่ที่  ๙  ตำบลมิตรภาพ)
ชุมชนที่  ๖  ชุมชนข้างโรงพัก                              (หมู่ที่  ๓  ตำบลมวกเหล็ก)
ชุมชนที่  ๗  ชุมชนหน้าอำเภอ                             (หมู่ที่  ๓  ตำบลมวกเหล็ก) 
ชุมชนที่  ๘  ชุมชนตลาดมวกเหล็กพัฒนา             (หมู่ที่  ๑  ตำบลมิตรภาพ)

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเภทของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก  มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ เนินเขา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ของจังหวัดสระบุรี 
๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศมีลักษณะอากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้
ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะมี
ลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมที่พัดจากมหาสมุทรอินเดียนำเอาไอน้ำและความชุมชื้น เข้ามายังประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดช่วงฤดูฝน  จึงทำให้บริเวณจังหวัดสระบุรีมีฝนตกชุกทั่วไป โดยเดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกันยายน
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียง
เหนือ จะมีลมเย็นและแห้งจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ทำให้มีอากาศเย็นทั่วไป โดยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดเป็นบางวันในเดือนธันวาคมและมกราคม
ฤดูร้อน  เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์  ถึงประมาณเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้เป็นช่วง
ปลอดมรสุม จะมีลมจากทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป  เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดคือเดือนเมษายน
๑.๔  ลักษณะของดิน
                   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นหินปูน ดินเหนียว และดินเหนียวปนทราย
๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ
                   ลักษณะของแหล่งน้ำ คลองมวกเหล็ก เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งเป็นลำธารที่กั้นระหว่าง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีต้นน้ำในป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็น    น้ำผุดจากใต้ดิน  ทำให้มีน้ำไหลตลอดทั้งปี เพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคของประชาชน
๑.๖  ลักษณะของไม้และป่าไม้
                   เทศบาลตำบลมวกเหล็ก มีสวนรุกขชาติมวกเหล็ก มีต้นไม้ พรรณไม้ยืนต้นที่สำคัญของประเทศ เช่น พรรณไม้ในวรรณคดี พรรณไม้ในพุทธประวัติ พืชสมุนไพร และพรรณไม้ที่มีคุณค่าหายากนานาชนิด
          ๒. ด้านการเมือง/การปกครอง    
๒.๑ เขตการปกครอง
                   อาณาเขต
                    ทิศเหนือ          มีอาณาเขตติดต่อกับ อบต.มวกเหล็ก  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 
                   ทิศใต้             มีอาณาเขตติดต่อกับ อบต.มิตรภาพ  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี
                   ทิศตะวันออก     มีอาณาเขตติดต่อกับ อบต.พญาเย็น  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก      มีอาณาเขตติดต่อกับ อบต.มิตรภาพและอบต.มวกเหล็ก  อำเภอมวกเหล็ก  
จังหวัดสระบุรี 
เขตพื้นที่การปกครองเทศบาลตำบลมวกเหล็ก  จำนวน  ๔.๕  ตารางกิโลเมตร
 
เขตการปกครองของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก  จำนวน  ๘  ชุมชน ดังนี้
ชุมชนที่  ๑  ชุมชนโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก         (หมู่ที่  ๓  ตำบลมวกเหล็ก) 
ชุมชนที่  ๒  ชุมชนวัดมวกเหล็กนอก                  (หมู่ที่  ๓  ตำบลมวกเหล็ก) 
ชุมชนที่  ๓  ชุมชนข้างโรงพัก                          (หมู่ที่  ๓  ตำบลมวกเหล็ก) 
ชุมชนที่  ๔  ชุมชนศาลเจ้าพ่อมวกเหล็ก               (หมู่ที่  ๑  ตำบลมิตรภาพ)
ชุมชนที่  ๕  ชุมชนมิตรใหม่                            (หมู่ที่  ๙  ตำบลมิตรภาพ)
ชุมชนที่  ๖  ชุมชนนกแซงแซว                        (หมู่ที่  ๙  ตำบลมิตรภาพ) 
ชุมชนที่  ๗  ชุมชนหน้าอำเภอ                         (หมู่ที่  ๓  ตำบลมวกเหล็ก) 
ชุมชนที่  ๘  ชุมชนตลาดมวกเหล็กพัฒนา             (หมู่ที่  ๑  ตำบลมิตรภาพ)                
๒.๒ การเลือกตั้ง
เทศบาลตำบลมวกเหล็กแบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก  ทั้งเขตเทศบาล
เป็น ๑ เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  ๒  เขต  จำนวน  ๑๒  คน 


แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน

งบประมาณ
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก

แผนดำเนินงานประจำปี

รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน
ประจำรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี

รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจ
การให้บริการ


คู่มือ หรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม

เอกสารดาวโหลด


แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปการจัดซื้อ จัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี


นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


นโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฎิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน


หมู่ที่ 1
ตำบลมิตรภาพ

หมู่ที่ 9
ตำบลมิตรภาพ

หมู่ที่ 3
ตำบลมวกเหล็ก

Based on : Maxsite1.10
Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทร 036-346906 แฟกซ์ 036-346852
E-mail: saraban-muaklek@lgo.mail.go.th Website: www.muaklek.go.th > สำหรับผู้ดูแลระบบ <
Power by teeneemuaklek.com