ชื่อ - นามสกุล :
นายสอง สำมาการ
ตำแหน่ง :
เลขานุการนายกเทศมนตรี
หน้าที่ :
0861348035
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก :
คณะผู้บริหาร