ชื่อ - นามสกุล :
นางดวงรัตน์ รอดณรงค์
ตำแหน่ง :
รองปลัดเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
หน้าที่ :
086-8890024
ที่อยู่ :
505 ม.1 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
Telephone :
0868890024
Email :
aor90024@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก :
สำนักปลัด