ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวราตรี มาสุข
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ :
093-5462246
ที่อยู่ :
Telephone :
0935462246
Email :
กลุ่ม / แผนก :
สำนักปลัด